Firmaların hedef kitle ve pazarları ile ilişki sistematiğinin, sektörel veriler ve ülkesel gelişmeler dikkate alınarak analiz edilmesi gerekiyor. Kimi zaman satır arasında kalan ya da cümle içinde kullanılan bir bilgi, çok kritik süreçlerin başlangıç ya da bitiş noktası olabiliyor… 
 
İBA Stratejik İletişim Danışmanlığı olarak, çalıştığımız kurumlar ve çözüm ortağı olduğumuz markaların, kamuoyu neznindeki algısını ve itibarını yükseltmek amacıyla tüm paydaşları ile ilişki süreçlerini doğru iletişim diliyle planlayarak hayata geçiriyoruz. Yazılı, görsel, internet medyası ve sosyal medyayı kapsayan tüm iletişim süreçlerinin, rekabetçi yapının onsuz olmaz koşulu olduğunu ve hedeflenen marka algısında her zaman olumlu çağırışım yapmasının önemini biliyoruz. 
 
Sürekli ve tutarlı olmayan iletişimin, sürdürülebilir sonuçlar vermekten de uzak olacağı bilinci ile müşterilerimizin iş sonuçlarına odaklı stratejiler geliştiriyoruz. Konjonktürel gelişmeleri dikkatle takip ederek, firmaların iletişim stratejilerini sürekli güncel ve canlı tutuyoruz. Çalıştığımız kişi, kurum ve kuruluşların ihtiyaçları ile medyanın bakışı arasında korelasyonu sağlıyor; faaliyetlerinden haber konuları üretiyoruz. 
Doğrudan ya da dolaylı basın mecralarına yansıyan bilgi ve gelişmelerin satır aralarında kalan kodları çözerek analizler hazırlıyor, çözüm ortaklarımızın dikkatine sunuyoruz.