2008 yılında yaşanan ve etkileri dünyayı sarsmaya devam eden küresel kriz, aslında bir “kurumsal iletişim krizi”ydi… Bu krizle birlikte 2000’li yıllarda literatüre hâkim olmaya başlayan kurumsal iletişim kavramı yeniden tanımlanmak ve önemsenmek zorundaydı. 
 
Öğrenen örgütler; olası krizlere karşı daha dayanıklı hâle gelmek, itibarlarını yükseltmek, rekabet güçlerini ve piyasa değerlerini artırmak, çalışanları ve müşterileri tarafından tercih nedeni olabilmek için kurumsal iletişimin önemini kavradılar. 
 
İBA Stratejik İletişim Danışmanlığı olarak kurumunuzun yazılı, görsel ve internet medyası ile ilişkilerini sistematik bir anlayışla, hedeflerinize ve pazar beklentilerinize paralel olarak etik değerler üzerine inşa ediyoruz. Kurumunuzla ilgili tüm kurumsal iletişim süreçlerini ölçülebilir ve raporlanabilir içerikte yürütüyoruz. Kurum algınızı bütüncül bir bakış açısıyla medyanın her mecrasında yönetirken, medya kuruluşları ile karşılıklı güven esasına dayalı ilişkiler kurmanızı sağlıyoruz.