Algı yönetimi ile eşanlı planlanan gündem yönetimi, gelecek perspektiflerini kurgulamak açısından büyük önem taşıyor. Birbiri ile ilgisiz gibi görünen gelişmeler ve açıklamalar; bir bütünü oluşturan parçalar haline gelebiliyor. Sektörel ve makro ekonomik gelişmeler karşısında öngörüsü yüksek açıklamalar, markanın ve liderin farkındalığına da hizmet ediyor.
 
İBA Stratejik İletişim Danışmanlığı, bu noktada firmaların faaliyet gösterdikleri ve bağlı sektörlerdeki gelişmeleri izliyor; olası fırsat ve tehditlere karşı ortak proaktif çözümler üretmeleri ve iş sonuçlarına yansıtmaları için gerekli planlamaları yapıyor. Firmaların iletişim hedefleri paralelinde haber ve özel haber başlıklarını belirleyerek etki analizlerini yapıyor, sektörel yönelimleri takip ederek belirlenen başlıkları uygulama alanına geçiriyor.