Her seviyede ve mecradaki basın kuruluşları ile sürdürülen ilişkilerin,  mutlaka etik değerlere yaslanması; açık ve şeffaf olması, karşılıklı güven esasına dayanması gerekiyor. Kurumların bu ilişki seviyesini, “muhataplarına eşit uzaklıkta ve eşit yakınlıkta durma” ilkesine göre dizayn etmesi durumunda, pek çok olası sorunun önüne geçilebiliyor. 
 
Yanı sıra, kurum içinden ya da kurum dışından basın mecraları ile iletişimi yöneten kadroların da aynı hassasiyete ve geçmişe sahip olması, bireysel ve mesleki geçmişinde bu hassasiyeti iş yapış biçimlerine yansıtmış olması gerekiyor.  
 
İBA Stratejik İletişim Danışmanlığı, hizmet verdiği tüm kişi ve kurumlara bu zeminde değer katarken, etik ilkeleri ve basın meslek ilkelerini gözetiyor; ilan ve reklam süreçlerinde medya satın alma süreçlerini yönetiyor.