Kurumların iletişim süreçlerinin başarısında, sadece dışa yönelik strateji ve uygulamalar yeterli değil. Birçok bileşeni olan iletişimin, içten başlayarak yönetilmesi, kamuoyunda oluşturulacak algının sağlam zeminler üzerine kurulması açısından büyük önem taşıyor.  Bu gerçeğin farkında olan kurumlar, iletişim süreçlerinde “İç iletişim”e giderek daha büyük önem verirken, çalışanlarına yönelik farklı çalışmalar yürütüyor. Bugün gelinen noktada en az müşteri memnuniyeti kadar önemli olan çalışan memnuniyetini sağlamak için; motivasyon, takım çalışması ve firma bağlılığını arttıracak birçok iç iletişim çalışması gerçekleştirilmesi gerekiyor.  
 
İBA Stratejik İletişim Danışmanlığı olarak; kurum çalışanlarına yönelik yapılması gereken iç iletişim çalışmalarını ihtiyaç analizi ile belirliyor, çıktılara uygun tüm detayları tasarlıyor, “Yıllık İç İletişim Planı” hazırlayarak, plan dâhilinde tüm süreçlerin uygulamasını gerçekleştiriyoruz. 
 
Kurum içi organizasyonlar, hobi kursları, kurumsal eğitimler, farkındalık çalışmaları, yarışmalar gibi başlıklarda projeler üreterek, kurum çalışanlarının aidiyetlerini artıracak çalışmalara imza atıyoruz.