Faaliyet alanı ne olursa olsun, başarının başlangıç noktası; her zaman toplumda ve hedef kitlede bırakılan ilk izlenimdir. Bu izlenim sadece logo ve basılı evrakları değil, daha geniş bir perspektifte, kurumun kitleler üzerinde bırakacağı imajı güçlendiren çalışma ve faaliyetlerin tamamını kapsar.


İyi bir kurumsal kimlik çalışması; kişi ve kurumların kamuoyu ve hedef kitle üzerinde yaratmak istediği etkiye yönelik tasarlanması gereken stratejik bir süreçtir. Şirketin kuruluş amacı, sektörü, ürünleri ve kamuoyunda bırakmak istediği algı ile uyumlu, güçlü, etkili, kolay anlaşılabilir, renk anlamları profesyonelce tahlil edilerek tasarlanmış, ilk bakışta rakiplerden ayrıştıran, özgün çalışmalar olmalıdır.


İBA Stratejik İletişim Danışmanlığı, kişi ve kurumların hedefleri ile örtüşen, marka imajını güçlendiren, kitleler tarafından farkındalığı arttıran, güçlü bir Kurumsal Kimlik Stratejisi ile duruş ve söylemlerinize, modern çizgilerde etkisi yüksek, profesyonelce hazırlanmış kurumsal kimlik çalışmaları ile görsel imajınıza katkı sağlayacak etkili çalışmalar gerçekleştirir. Tüm kurumsal dokümanların içerik, tasarım ve baskı çalışmalarını her biri kendi alanlarında uzman ekibiyle yürütür.


Kurumların iç ve dış iletişimlerinde, web sitesi ve sosyal medya hesapları kadar kurumsal yayınlar (Dergi-Broşür- El Kitabı- E-Bülten vs.) da çok önemli yer tutar. Bir yanıyla kurumsal bir hafıza ve itibar göstergesi olarak işlev yüklenen bu yayınların içerik planlaması, ön hazırlık, metin yazarlığı, grafik tasarım ve baskı işlerinde İBA Stratejik İletişim Danışmanlığı, iş ortaklarına tüm süreçlerde profesyonel destek verir, ortak kurumsal dilin korunduğu ve hedef algı ile uyumlu, sürdürülebilir, etkisi yüksek yayınlar hazırlar.