Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projelerinin Marka Değerine Etkisi

Günümüzde firmalar gerek pazarda gerekse tüketici nezdinde rakiplerinden ayrışmak için sürekli yeni yöntem arayışı içindeler. Bu yöntemler arasında; doğanın geleceği, iklim krizi, açlık gibi konulara gösterilen hassasiyet, doğanın ve yaşamın sürdürebilirliğini sağlamak ilk sıralarda yer alıyor.  
 
Sürdürülebilirliği; tüm iş modellerinin, yönetim stratejilerinin, yeni ürün ve hizmet tasarımlarının, satış alanlarının, pazarlama, reklam ve marka stratejilerinin, bugünün müşterisi ile birlikte gelecek nesilleri de düşünerek planlanması ve gerçekleştirilmesi olarak tanımlayabiliriz. Tüm iş modellerinde ve yönetim stratejilerinde kârlılığı, toplumu ve çevreyi aynı anda düşünmeyi esas alan sürdürülebilirlik kavramı, süreçleri bu doğrultuda yönetebilmeyi gerekli kılan bir yaklaşım.
 
Günümüzde en önemli ve hızlı değişim şüphesiz tüketici davranışlarında yaşanıyor.Tüketicilerin çoğu artık sadece iyi ürün satan değil aynı zamanda içinde yaşadıkları toplulukların ve dünyanın sorunlarına hizmet etmeyi de amaç edinmiş markalara sempati duyuyor ve satın alma tercihlerinde de bu yakınlık belirleyici oluyor.
 
Tam da bu noktada kurumsal sosyal sorumluluğu; kişi ve/veya kurumların bu yaklaşımla gerçekleştirdikleri faaliyetleri ifade eden çalışmaların bütünü olarak tanımlayabiliriz.
 
Pazarlama gurusu olarak tanınan Philip Kotler, kurumsal sosyal sorumluluğu; “isteğe bağlı uygulamalar ve kurumsal kaynakların katkıları aracılığıyla toplumun refahını iyileştirmek için üstenilen bir yükümlülük” olarak tanımlar. Tanımdan da anlaşılacağı üzere, bu çalışmalar bir yasa ya da zorunlulukla değil, tamamen gönüllülük esas alınarak gerçekleştirilen faaliyetlerdir.
 
Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin işletmelere katkıları nelerdir?
 
Kâr amacı gütmeyen ve birçok işletmeye danışmanlık hizmeti veren Business for Social Responsibility firmasının yaptığı araştırmaya göre kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin işletmelere sağladığı faydalar şu şekilde sıralanmaktadır:
 
*Satışlarda ve pazar payında artış,
*Tüketici algısında ve pazarda marka konumunun güçlenmesi,
*Güçlü kurum imajı ve etkisi,
*Çalışanlar için firma bağlılığı, tercih edilmede artış,
*İşletme maliyetlerinin azalması,
*Yatırımcılar ve mali analiz uzmanlarına karşı cazibenin artması.
 
Şirketin kendi sürdürülebilirliğini sağlamak, marka konumunu güçlendirmek, tüketiciler ve paydaşlar için tercih edilebilir olmak için kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin önemini gören bu alanda projeler geliştiren şirket sayısı her geçen gün artmaktadır.
 
Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarında; topluma gerçek fayda sağlayan konuların seçilmesi, projenin sürdürülebilir olması, projeye ilişkin tüm iletişim süreçlerinin doğru planlanıp, profesyonelce yürütülmesi ve sonuçların ölçümlenmesi büyük önem taşımaktadır.
 
İBA Stratejik İletişim Danışmanlığı olarak,  kurumsal sosyal sorumluluk alanında ortak proje gerçekleştirdiğimiz ve “Ulusal Ödül” alan çalışmalarımızı inceleyebilir, bu alandaki ihtiyaçlarınız için bizlerle iletişime geçebilirsiniz…