HİZMETLERİMİZ

İBA Stratejik İletişim Danışmanlığı

İBA Stratejik İletişim Danışmanlığı; alanlarında sahip oldukları yirmi yılı aşkın deneyimleri ile çalıştıkları tüm kurumlara değer katan Serkan Aksüyek ve Serap Akyol Aksüyek tarafından 2016 yılında kuruldu.

Stratejik İletişim Danışmanlığı

Firmaların hedef kitle ve pazarları ile ilişki sistematiğinin, sektörel veriler ve ülkesel gelişmeler dikkate alınarak …

Kurumsal İletişim Danışmanlığı

2008 yılında yaşanan ve etkileri dünyayı sarsmaya devam eden küresel kriz, aslında bir “kurumsal iletişim …

Lider İletişimi

Günümüzde Kurum ve Kuruluşların ön yüzündeki liderin kamuoyunda yarattığı algı; verdiği mesajların etkisi ve güvenilirliği …

Algı ve İtibar Yönetimi

Hangi sektörde faaliyet gösterdiğine bakılmaksızın, markaların toplumda yarattığı algı, kurumsal itibarlarının önkoşulu ve ayrılmaz parçasıdır. …

Kriz Yönetimi ve İletişimi

Pek çok ülkenin bir yılda yaşadığı olayların, ülkemizde çoğu kez birkaç günde yaşandığını görüyoruz. Bu …

Konu ve Gündem Yönetimi

Algı yönetimi ile eşanlı planlanan gündem yönetimi, gelecek perspektiflerini kurgulamak açısından büyük önem taşıyor. Birbiri …

Kurumsal İletişim Stratejisi

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan değişim ve gelişmeler; kişilerin bilgiye her an ve her yerden, …

Kurumsal İletişim Planı

Kurum ve kuruluşların amaç ve hedeflerinden yola çıkarak kurum içi ve kurum dışı ilgili tüm …

Kurumsal İletişim Eylem Planı

Kurumsal İletişim Stratejisi ile Kurumsal İletişim Planlarında belirlenen iletişim hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlayacak iletişim faaliyetlerinin planlanmasında …

Basın Danışmanlığı ve Medya İlişkileri Yönetimi

Her seviyede ve mecradaki basın kuruluşları ile sürdürülen ilişkilerin,  mutlaka etik değerlere yaslanması; açık ve …

Sosyal Sorumluluk Projeleri ve Sponsorluk Yönetimi

Şirketlerin, ölçekleri ne olursa olsun, içinde yaşadıkları topluma karşı sorumluluk bilinci ile hareket etmesi gerekiyor. …

Web Sayfası Tasarımı

Kurumların dış dünyaya açılan yüzü konumdaki web sayfalarını, teknik alt yapısı SEO uyumlu (Search Engine …

Sosyal Medya Yönetimi

Çağın gerekliliklerine uyumlu olmayan, talep ile buluşmayan bir iletişim stratejisinin başarılı olma şansı giderek azalıyor. …

Yazılı, Görsel ve İnternet Medya Takibi

Hizmet verdiğimiz kişi, kurum ve kuruluşların tüm mecralardaki yansımalarını, medya takibi kanalıyla izliyor, inceliyor ve …

E-bülten Çalışmaları

Müşterileriniz, tedarikçileriniz, çalışanlarınız gibi paydaş haritanızın bütününe hitap eden, markanız ve sektörünüzdeki son gelişmeleri, mesajlarınızı, …

Kurumsal Tanıtım Filmlerinin Hazırlanması

Kurumların tanıtım materyalleri arasında, tüm iş süreçleri ve sonuçlarının çarpıcı bir senaryo ve kurgu ile …

Kurum İçi İletişim Çalışmaları

Kurumların iletişim süreçlerinin başarısında, sadece dışa yönelik strateji ve uygulamalar yeterli değil. Birçok bileşeni olan …

Kurumsal Gelişim & Eğitim çalışmaları

Çalışanların yetkinlik ve donanımlarını artıracak kurumsal gelişim çalışmalarında çözüm ortaklarımızla birlikte iş ortaklarımıza profesyonel eğitim …

İBA Stratejik İletişim Danışmanlığı “Marka ve hedef kitleye uygun, sonuç odaklı strateji geliştiren iletişim ajansı…”

0
Mutlu Müşteri
0
Tamamlanmış Proje

BASIN BÜLTENLERİ

BLOG

REFERANSLARIMIZ