GES’LER GECE KARANLIĞINDA, RES’LER RÜZGÂR YOKKEN ENERJİ SAĞLAYACAK

ensia-1283912739123-min

GES’LER GECE KARANLIĞINDA, RES’LER RÜZGÂR YOKKEN ENERJİ SAĞLAYACAK

  • ENERJİ DEPOLAMASINDA DEVRİM GİBİ MEVZUAT
  • YENİLENEBİLİR ENERJİ SEKTÖRÜNÜN UZUN YILLARDIR BEKLEDİĞİ ENERJİ DEPOLAMA YÖNETMELİĞİ 9 MAYIS 2021 TARİHLİ RESMİ GAZETE’DE YAYINLANDI.
  • ENERJİ SANAYİCİLERİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ (ENSİA) BAŞKANI ALPER KALAYCI: “ENERJİ DEPOLAMA TESİSLERİ İLE RÜZGÂR VE GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ÇOK DAHA VERİMLİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEKİLDE YARARLANACAĞIZ.”
  • “ENERJİ DEPOLAMA SİSTEMLERİNİ ÜRETECEK YATIRIMLAR; BİLGİ, TEKNOLOJİ VE SERMAYE YOĞUN YATIRIMLAR OLACAK. ÜLKEMİZ BU YATIRIMLARDA CAZİBE MERKEZİ OLURSA, YAN SANAYİDE FAALİYET GÖSTEREN KOBİ’LERİMİZ DEĞER ZİNCİRİNDE DAHA ETKİN YER ALABİLİRLER.
Yenilenebilir ve temiz enerji sektörünün uzun yıllardır merakla beklediği Enerji Depolama Yönetmeliği, 9 Mayıs 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından hazırlanan yönetmeliğe göre Türkiye’de Elektrik Depolama Tesislerinin; Üretime Bütünleşik, Tüketime Bütünleşik, Müstakil ve Şebeke İşletmecisi tarafından olmak üzere 4 farklı tipte kurulabilmesinin önü açıldı. Enerji depolaması, başta rüzgâr ve güneş enerjisi olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarından daha sürdürülebilir ve verimli şekilde enerji üretilmesinin yolunu açması bakımından kritik önem taşıyor. Güneş ve rüzgâr enerjisi santralleri ürettikleri enerjiyi depolayarak, gece karanlığında ya da rüzgâr hızının çok düşük olduğu hava şartlarında şebekeye enerji sağlayabilecek.
// YEKDEM TARİFESİNDE OLMASI ÖNEMLİ 
Yönetmelik ile ilgili açıklamada bulunan Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ENSİA) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı, düzenlemenin sektörün beklentileri paralelinde gerçekleştiğini belirterek, “Enerji üretim tesisine entegre yapılacak Bütünleşik Elektrik Depolama Üniteleri; tüm lisanslı üretim tesislerini kapsıyor. Aynı ölçüm noktasında ve lisans kurulu gücünü aşmayacak şekilde depolama ünitesi kurulabilecek.” dedi.
Depolama tesisleri ile birlikte “Güneş santralleri geceleri, rüzgar santralleri rüzgarsız havada sisteme enerji tedarik edemez” karşı çıkışının iddiasının kökünden çürüyeceğine dikkat çeken Kalaycı, depolanan enerjinin Yenilenebilir Enerji Destekleme Mekanizması (YEKDEM) tarifesinden satılacak olmasının önemine vurgu yaptı.
// “ŞEBEKEDE STABİLİTE SAĞLANACAK”
EPDK yönetmeliği hakkında değerlendirmelerde bulunan ENSİA Yönetim Kurulu Üyesi ve KONTEK Enerji İcra Kurulu Başkanı Tolga Murat Özdemir ise üretim tesisinde depolanıp şebekeye verilen enerjinin, yıllık üretim miktarını geçmemek şartıyla üretim tesisine verilen teşvik veya alım garantisi kapsamında değerlendirileceğine dikkat çekti. Bu durumun YEKDEM’den yararlanmakta olan lisanslı RES ve GES’lere, lisans güçlerini aştıkları durumlarda üretim fazlası depolayacakları enerjiyi, yararlandıkları YEKDEM tarifesinden satabilme hakkını verdiğini hatırlatan Özdemir, şöyle devam etti: “Bu durum aynı zamanda şebekeyi daha stabil hâle getirici etki yapacak. RES ve GES gibi değişken üretim rejimlerine sahip yenilenebilir enerji kaynaklarının şebekeye olan yükünü azaltacak ve dolayısıyla sektörün önü açılacak.”
// “YERLİ ÜRETİCİ DEĞER ZİNCİRİNDE YER ALMALI” 
Depolama tesislerinin bilgi, teknoloji ve sermaye yoğun yatırımlar olduğunu kaydeden Kalaycı, bu tesislerde kullanılacak ekipmanların mümkün olduğu ölçüde fazla yerli üretilmesini sağlayıcı düzenlemeler yapılması gerektiğine işaret etti. Dünyada bu alanda yetkinliğini kanıtlamış firmaların, hem Türkiye’ye yatırım yapmaları hem de yapacakları üretimde yerli ara malı kullanmaları yönünde teşvik edilmesi gerektiğine dikkat çeken Kalaycı, şöyle devam etti: “Nasıl ki güneş ve rüzgar enerjisinde Yenilenebilir Kaynak Alanları (YEKA) yarışmalarında belirli oranda yerli üretim zorunlu tutuluyorsa, depolama tesislerinin yatırımında da bu yönde bir zorlama getirilebilir. Sermaye kaynağı ne olursa olsun Türkiye’de üretim yapan her firma yerlidir. Ve bu yerli firmalarımızın depolama tesislerinin üretimindeki değer zincirinde daha etkin yer almalarının önü açılmalıdır.”
Facebook
Twitter
LinkedIn

Basın Bültenleri

Twitter