İŞ DÜNYASINDA “AT” KRİZİ BÜYÜYOR

Egeplasder 32 copy

İŞ DÜNYASINDA “AT” KRİZİ BÜYÜYOR

  • İŞ DÜNYASINDA “AT” KRİZİ BÜYÜYOR
  • SERBEST BÖLGELERDE ÜRETİLEN MALLARIN YURT İÇİNDEKİ FİRMALARA SATIŞINA 22 MAYIS 2024 TARİHİNDEN İTİBAREN YÜZDE 15’E VARAN ORANLARDA GÜMRÜK VERGİSİ TAHAKKUKU ÖNCE “YAZILIM GÜNCELLEMESİ” OLARAK AÇIKLANDI, ANCAK SORUN ÇÖZÜLMEDİ.
  • EGE PLASTİK SANAYİCİLERİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ŞENOL ÖZBEY:
  • “ÖNCE YAZILIM GÜNCELLEMESİ OLARAK BAŞLAYAN, 20 GÜNDÜR ÇÖZÜLEMEYEN SORUN YÜZÜNDEN FİRMALARIMIZ HİÇ HESAPTA OLMAYAN EK MALİYET İLE KARŞI KARŞIYA.”
  • “OYUN SIRASINDA KURAL DEĞİŞİKLİĞİ ANLAMINA GELEN BU UYGULAMAYI İZAH ETMEKTE ZORLANMAKTAYIZ.”

İmalat sanayisi sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar, girdi maliyetlerinde resmi enflasyonun çok üzerinde gerçekleşen artışlara ek olarak, serbest bölgelerde üretim yapan firmalardan satın aldıkları mallara ortalama yüzde 15 Gümrük Vergisi ödemenin şaşkınlığını yaşıyor.

Buna göre, serbest bölgelerde üretim yapan ve mallarını yurt içinde konuşlu firmalara satan şirketler, 22 Mayıs 2024 tarihinden itibaren yaptıkları tescil işlemlerinde ortalama yüzde 15 Gümrük Vergisi ödemek zorunda kalıyor.

// 22 MAYIS’TAN İTİBAREN VERGİ TAHAKKUK ETTİRİLİYOR

Uygulamada yaşanan sorunları değerlendiren Ege Plastik Sanayicileri Derneği (EGEPLASDER) Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Özbey, serbest bölgelerde faaliyet gösteren firmaların, serbest dolaşımda olmayan girdileri için ayrı bir kalemde vergilerini ödediklerini hatırlatarak, “Nihai ürünler için ise ilgili kanun ve yönetmelik hükümleri gereğince firmalarımız seçim haklarını kullanarak, GTİP tespiti ve serbest dolaşımda olduğunu beyan edecek başka bir kod olmaması nedeniyle “AT (Avrupa Topluluğu)” kodlarını kullanarak beyanlarını yapıyorlardı. Ancak 22 Mayıs’tan bugüne yapılan tescillerde, serbest dolaşımda olan ve yurt dışına gönderilmesi halinde Gümrük Yönetmeliği’nin 432. Maddesi gereğince A.TR Belgesi düzenlenebilecek statüde olan malların vergilendirilmesinde, gerek ‘AT’ gerekse ‘SBUSDE’ (Serbest Bölgelerde Üretilen Serbest Dolaşımdaki Eşyanın İthali) kodları kullanılamıyor.” dedi.

// YAZLIM GÜNCELLEMESİ Mİ KALICI UYGULAMA MI?

Yaşanan sorunun Gümrük Teşkilatı tarafından önce “yazılım güncellemesi” olarak açıklandığını kaydeden Şenol Özbey, geçen 15 günlük sürede sorunun çözülememesi nedeniyle firmaların hesaplarında olmayan bir vergi ödemesi ile karşı karşıya kaldıklarına dikkat çekti.

Bu durumda Türk menşei kazanmış ve A.TR Belgesi düzenlenerek herhangi bir AB ülkesine gönderilip tekrar Türkiye’ye sokulan mallara Gümrük Vergisi alınmamasını da çelişkili bir durum olarak niteleyen Özbey, şu değerlendirmeyi yaptı:

// “OYUN İÇERİSİNDE KURAL DEĞİŞİKLİĞİ”

“AB ülkelerinin birinde fabrika kuran bir Türk girişimcisi düşünelim. Bu girişimcimiz bulunduğu ülkede istihdam ve katma değer yarattıktan sonra, ürettiği malı Türkiye’deki bir müşterisine sattığında, bahsettiğimiz vergilerin hiçbirini ödememektedir. Sırf Türkiye’de konuşlu serbest bölgeden ithal edilmesi nedeniyle bir mala vergi ödemek, adeta yerli istihdamı cezalandırır niteliktedir. Ödenmek zorunda olunan Gümrük Vergisi, malın cinsine göre yüzde 10 ilâ 15 aralığındadır. Mevcut kur politikası yüzünden kâr marjları iyice daralan ve ayakta kalma mücadelesi veren firmalarımız, oyun sırasında kural değişikliği anlamına gelen bu uygulamayı izah etmekte zorlanmaktadırlar. Ticaret Bakanlığımız ve Gümrük Teşkilatı’mızdan sanayicilerimize ek maliyet yansıtan bu uygulamadan ivedilikle vaz geçilmesini talep etmekteyiz.”

Facebook
Twitter
LinkedIn

Basın Bültenleri

Twitter