Kurumsal İletişim Danışmanlığı

6529504657

Kurumsal İletişim Danışmanlığı

2008 yılında yaşanan ve etkileri dünyayı sarsmaya devam eden küresel kriz, aslında bir “kurumsal iletişim krizi”ydi… Bu krizle birlikte 2000’li yıllarda literatüre hâkim olmaya başlayan kurumsal iletişim kavramı yeniden tanımlanmak ve önemsenmek zorundaydı. 

Öğrenen örgütler; olası krizlere karşı daha dayanıklı hâle gelmek, itibarlarını yükseltmek, rekabet güçlerini ve piyasa değerlerini artırmak, çalışanları ve müşterileri tarafından tercih nedeni olabilmek için kurumsal iletişimin önemini kavradılar. 

İBA Stratejik İletişim Danışmanlığı olarak kurumunuzun yazılı, görsel ve internet medyası ile ilişkilerini sistematik bir anlayışla, hedeflerinize ve pazar beklentilerinize paralel olarak etik değerler üzerine inşa ediyoruz. Kurumunuzla ilgili tüm kurumsal iletişim süreçlerini ölçülebilir ve raporlanabilir içerikte yürütüyoruz. Kurum algınızı bütüncül bir bakış açısıyla medyanın her mecrasında yönetirken, medya kuruluşları ile karşılıklı güven esasına dayalı ilişkiler kurmanızı sağlıyoruz. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Tüm Hizmetlerimiz

Lider İletişimi

Günümüzde Kurum ve Kuruluşların ön yüzündeki liderin kamuoyunda yarattığı algı; verdiği mesajların etkisi ve güvenilirliği

Algı ve İtibar Yönetimi

Hangi sektörde faaliyet gösterdiğine bakılmaksızın, markaların toplumda yarattığı algı, kurumsal itibarlarının önkoşulu ve ayrılmaz parçasıdır.

Konu ve Gündem Yönetimi

Algı yönetimi ile eşanlı planlanan gündem yönetimi, gelecek perspektiflerini kurgulamak açısından büyük önem taşıyor. Birbiri

Twitter