Kurumsal İletişim Stratejisi

İLETİŞİM STRATEJİSİ

Kurumsal İletişim Stratejisi

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan değişim ve gelişmeler; kişilerin bilgiye her an ve her yerden, çok hızlı bir şekilde ulaşabilmesine olanak tanımakta, buna bağlı olarak dünya genelindeki iletişim alışkanlıkları da baş döndürücü bir hızda değişmektedir. İnsanların daha önce hayal bile edemeyecekleri hızda, platformlarda ve şekillerde iletişim kurdukları bu dönem, dünya genelinde yeni bir iletişim çağının başlamasına yol açmıştır. İnsan yaşamının her alanında önemli bir dönüşüme yol açan bu gelişmeler, bireylerin ve kurumların başarısında bilginin yönetimi ve iletişimini çok daha önemli bir araç haline getirmiştir.

Bu gelişmelere bağlı olarak hedef kitleleri ile daha etkin, verimli ve sonuçları ölçülebilir şekilde iletişim kurmak isteyen kurum ve kuruluşlar, iletişim faaliyetlerinin yönetiminde hedef odaklı iletişim stratejilerine ihtiyaç duymaktadırlar.

İBA Stratejik İletişim Danışmanlığı olarak bizler bu ihtiyaçların karşılanmasında, farklı çözüm önerilerimiz ve hizmet başlıklarımız ile müşterilerimize profesyonel destek sağlıyoruz. İletişim sektöründeki bilgi ve birikimimiz ile farklı sektörlerdeki uygulama deneyimlerimizi birleştirerek; ilgili organizasyonun yapısına uygun özelleştirilmiş “Kurumsal İletişim Stratejisi” hazırlanması çalışmalarında profesyonel bir hizmet sunuyoruz.

Bu kapsamda; organizasyonun stratejik amaçlarına ulaşmak üzere, organizasyonun kapsamlı analizleri, hedef kitlelerin tespiti, kurumsal iletişim faaliyetlerinin hedef kitlenin özelliklerine uygun olarak ölçülebilir hedeflerle uzun vadeli olarak planlanması; kurumsal iletişimin hedef ve amaçlarının belirlenerek stratejilerinin oluşturulması,  hangi bilginin, kiminle, ne zaman, hangi kanaldan ne şekilde ve ne sıklıkta paylaşılacağının çerçevesinin belirlenmesi, değişen durumların saptanıp yeni duruma hızlı şekilde adaptasyonu sağlayacak geçerli yöntemlerin sürece dahil edilmesi amacıyla gerçekleştirilen planlama çalışmalarının tümünü titizlikle yürütüyoruz.

Geleneksel iletişim yaklaşımlarından farklı olarak, kurumun kendi vizyon ve misyonundan yola çıkarak hazırladığımız stratejilerde aynı zamanda kurumun yapısına uygun şekilde iletişim faaliyetlerinin standartlarını oluşturuyor, çalışmaların tekrar edilebilirliğini kolaylaştırmak üzere stratejiyi bilimsel yaklaşım ve metodolojiler üzerine kurgulayarak uygulamaya alıyoruz.

Bu kapsamdaki faaliyetimize ilişkin güçlü referanslarımız ve kapsamlı çalışmalarımız hakkında bilgi almak için bizimle iletişim kurabilirsiniz.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Tüm Hizmetlerimiz

Lider İletişimi

Günümüzde Kurum ve Kuruluşların ön yüzündeki liderin kamuoyunda yarattığı algı; verdiği mesajların etkisi ve güvenilirliği

Algı ve İtibar Yönetimi

Hangi sektörde faaliyet gösterdiğine bakılmaksızın, markaların toplumda yarattığı algı, kurumsal itibarlarının önkoşulu ve ayrılmaz parçasıdır.

Konu ve Gündem Yönetimi

Algı yönetimi ile eşanlı planlanan gündem yönetimi, gelecek perspektiflerini kurgulamak açısından büyük önem taşıyor. Birbiri

Twitter