Lider İletişimi

9924890398

Lider İletişimi

Günümüzde Kurum ve Kuruluşların ön yüzündeki liderin kamuoyunda yarattığı algı; verdiği mesajların etkisi ve güvenilirliği ile ölçülüyor. Kurumsal itibar yönetiminin de liderin omuzlarında olduğunu hep anımsamak gerekiyor.  Liderin, paydaşlarına verdiği mesajın, güvenilir olmanın yanısıra, doğrudan referans kaynağı olarak görülüp tartışılması da büyük önem taşıyor. 

Kurumun sözcüsü olan liderin iletişiminde entegrasyonun sağlanması ve her mecrada aynı dil ve vurguyu kullanması yaşamsal önem taşıyor. Şeffaflık, hesap verebilirlik, ortaklarına ve paydaşlarına karşı sorumluluk, kamuoyunu doğru ve zamanında bilgilendirme ilkelerinin lider tarafından benimsenip vurgulanması, bu iletişim disiplininde başarılı olmak için olmazsa olmaz koşullar  olarak öne çıkıyor. 

Yanı sıra iş dışı yaşama, sosyal olaylara, siyasal gelişmelere karşı; ölçülü, tadında, kucaklayıcı ve kapsayıcı içerikte verilen mesaj, liderin ve markasının algısını bir üst basamağa taşıyor. Bu durum paralel olarak iş sonuçlarına da yansıyor.

İBA Stratejik İletişim Danışmanlığı olarak bizler, “lider iletişimi” başlığında iş ortaklarımıza özel olarak, vizyon ve kimliklerine uygun analizler yapıyor, en doğru stratejinin geliştirilmesine yardımcı oluyoruz. Verilecek mesajların içeriğini ve olası etkilerini planlarken, liderin bireysel hassasiyet ve özelliklerinden toplumsal hassasiyetlere bir köprü oluşturuyoruz.   

Facebook
Twitter
LinkedIn

Tüm Hizmetlerimiz

Lider İletişimi

Günümüzde Kurum ve Kuruluşların ön yüzündeki liderin kamuoyunda yarattığı algı; verdiği mesajların etkisi ve güvenilirliği

Algı ve İtibar Yönetimi

Hangi sektörde faaliyet gösterdiğine bakılmaksızın, markaların toplumda yarattığı algı, kurumsal itibarlarının önkoşulu ve ayrılmaz parçasıdır.

Konu ve Gündem Yönetimi

Algı yönetimi ile eşanlı planlanan gündem yönetimi, gelecek perspektiflerini kurgulamak açısından büyük önem taşıyor. Birbiri

Twitter