PLASTİK SEKTÖRÜ, ELİNDEKİNİ AVUCUNDAKİNİ MAKİNE ALIMINA HARCIYOR

bati-polimer-basin-bulteni-98127389217389 (1)

PLASTİK SEKTÖRÜ, ELİNDEKİNİ AVUCUNDAKİNİ MAKİNE ALIMINA HARCIYOR

  • BATI POLİMER GENEL MÜDÜRÜ BERAT GÜZELEL: “NAVLUN FİYATLARINDA YAŞANAN 5 KATTAN FAZLA ARTIŞ, HEM RİSK HEM FIRSATLAR SUNUYOR.”
  • “PLASTİK SEKTÖRÜ İHRACATINDA DAHA YÜKSEK KATMA DEĞER ŞART.”
  • “POLİMER GRUBU HAMMADDE FİYATLARINDA %70 İLÂ %130 ARASINDA ORANLARDAKİ ARTIŞIN ÜZERİNE KURLARDAN KAYNAKLANAN EK %60 MALİYET ARTIŞI EKLENDİ.”
  • “SEKTÖRÜMÜZDE PEK ÇOK ÜRETİCİ ELİNDEKİ AVUCUNDAKİNİ MAKİNE ALIMI İÇİN HARCIYOR. MAKİNELERİN TESLİM SÜRELERİ 12 AYI AŞIYOR.”
İki yılı geride bırakan pandeminin emtia fiyatlarında yarattığı dalgalanma sürerken, Avrupa ile Asya arasında kopan tedarik zincirleri Türkiye’deki üreticilere büyük fırsatlar sunuyor. Türk plastik sektörünün en büyük hammadde tedarikçileri arasında yer Batı Polimer’in Genel Müdürü Berat Güzelel, bu fırsatın plastik sektöründe daha yüksek katma değerli ürünlerin üretiminin yolunu açacağını söyledi. Navlun fiyatlarında son bir yılda yaşanan beş kattan fazla artışın Avrupa ile Asya arasındaki tedarik zincirlerini kopardığına dikkat çeken Güzelel, bu durumun Türkiye’deki üreticileri zorlamasına rağmen, yüksek katma değerli plastiklerin üretiminde önemli fırsatlar sunduğunu kaydetti.
// TÜRKİYE ORTALAMASININ ÜZERİNDE, RAKİPLERİN GERİSİNDE
2021 yılında 8,7 milyar dolar ihracat başarısı gösteren Türk plastik sektörünün kilogram başına ihracat değerinin Türkiye ortalamasının iki buçuk kat üzerinde olmasına rağmen, dünyadaki rakiplerin oldukça gerisinde kaldığına işaret eden Güzelel, “Japonya 17,6 Dolar, Almanya’da 5,9 Dolar, Çin’de 3 Dolar olan kilogram başına ihracat değeri Türk plastik sektöründe 2,4 Dolar seviyesinde. Bu başarıyı daha tatmin edici seviyeye taşımamız için mühendislik plastikleri başta olmak üzere katma değeri yüksek ürünlerin üretimine ve nihai ürünlerde daha fazla yer almasına yoğunlaşmamız gerekiyor.” dedi.
Batı Polimer Genel Müdürü Berat Güzelel, son bir yılda polimer grubu hammaddelerin fiyatlarında yüzde 70 ilâ yüzde 130 arasında oranlarda artış yaşandığını, Türkiye’de ise kurlardan kaynaklanan yüzde 60’lık ek bir artışın üreticilerin maliyet kalemlerine eklendiğini hatırlattı.
// MAKİNE VE EKİPMAN TERMİN SÜRELERİ 12 AYI GEÇİYOR
Yapılan araştırmaların, 2050 yılında dünyadaki toplam plastik tüketiminin yüzde 60’ının geri dönüşüm kaynaklı olacağını gösterdiğini sözlerine ekleyen Berat Güzelel, şu değerlendirmeyi yaptı: “Türkiye’nin gerek geri dönüşümde gerekse yeni yatırımlarda rekabet avantajı yükseliyor. Asya ile Avrupa arasındaki üretim ve tedarik zincirinde daha aktif olmamız, makine ve ekipman yatırımı konusunda daha agresif davranmamız gerekiyor. Bugün ihracat odaklı çalışan sanayicilerimiz, elindekini avucundakini termin süreleri 12 ayı geçen makine ve ekipman yatırımına harcıyor. Kimya sektöründe 2021 yılını 25,3 milyar dolar başarısını yakaladık. Türkiye’nin toplam ihracatında yüzde 11,5’ini kimya sektörü oluşturuyor. 2022 ihracat hedefimiz 28 milyar dolar. Plastik sektör ihracatının da 2022 yılında 10 milyar dolar sınırını aşmasını bekliyoruz. Bu hedeflere ulaşabilmemiz için yüksek katma değerli ürünlerin daha fazla üretilmesi büyük önem taşıyor.”
Facebook
Twitter
LinkedIn

Basın Bültenleri

Twitter