PLASTİK SEKTÖRÜNE “KKDİK” ERTELEMESİ MÜJDESİ

Egeplasder 35 copy

PLASTİK SEKTÖRÜNE “KKDİK” ERTELEMESİ MÜJDESİ

  • PLASTİK SEKTÖRÜNE “KKDİK” ERTELEMESİ MÜJDESİ
  • 1 OCAK 2024’TE BAŞLAMASI PLANLANAN “KİMYASALLARIN KAYDI, DEĞERLENDİRİLMESİ, İZNİ VE KISITLANMASI (KKDİK)” UYGULAMASI; 31 ARALIK 2026 VE SONRASINA ERTELENDİ.
  • EGE PLASTİK SANAYİCİLERİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI ŞENER GENÇER:
  • PLASTİK SEKTÖRÜNÜ TEDİRGİN EDEN UYGULAMA, ÜRETİM VE İHRACATA DARBE VURMA POTANSİYELİ TAŞIYORDU.”
  • “SEKTÖRÜMÜZE SADECE TEST MALİYETİNDE 3 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE YÜK GETİREN UYGULAMAYI ERTELEYEN ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ.”

 

Türkiye’nin en yüksek seviyede katma değer yaratan sektörleri arasında yer alan plastik sektörü, “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (KKDİK)” uygulamasının 31 Aralık 2026 tarihine ertelenmesi ile rahat bir nefes aldı.

23 Aralık 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı sonrasında KKDİK nihai kayıt yükümlülüğü takvimi; yıllık 1000 ton ve üzerinde imal veya ithal edilen maddeler için 31 Aralık 2026’ya, yıllık 100 ton ve üzerinde imal veya ithal edilen Sucul Akut 1 ve/veya Sucul Kronik 1 (H400, H410) zararlılık kategorisinde olan maddeler için 31 Aralık 2026’ya, yıllık 1 ton ve üzerinde imal veya ithal edilen toksik Kategori 1A veya 1B zararlılık kategorisinde olan maddeler için 31 Aralık 2026, yıllık 100 ile 1000 ton arasında imal veya ithal edilen maddeler için 31 Aralık 2028’e, yıllık 1 ile 100 ton arasında imal veya ithal edilen maddeler için ise 31 Aralık 2030 tarihine ertelendi.

 

// “TEKNİK OLABİLİRLİK YÖNÜ DE SORUNLUYDU”

Kararı değerlendiren Ege Plastik Sanayicileri Derneği (EGEPLASDER) Yönetim Kurulu Başkanı ve Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Yönetim Kurulu Üyesi Şener Gençer, sektörü tedirgin eden uygulamanın, teknik olabilirlik açısından da sorunlu yönler içerdiğini belirtti.

Erteleme olmaması durumunda KKDİK Yönetmeliği Kapsamına giren tüm kimyasal maddelerin, 31 Aralık 2023 tarihine kadar Ön Kayıt ve Kayıt işlemlerinin tamamlanması gerektiğini kaydeden Gençer, şu değerlendirmeyi yaptı:

 

// “SADECE TEST MALİYETİ 3 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE”

“1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla kaydı tamamlanmamış tüm kimyasalların, kayıt işlemleri tamamlanana kadar imal veya ithalatı yapılamayacaktı. Uygulama için gerekli olan testler ve bu testlerin hemen hiçbiri ülkemizde yapılamıyor. Test maliyetinin sadece plastik sektörüne maliyeti 3 milyar dolara yakın seviyede olacaktı. Firmaları kayıt yapmak için Avrupa’daki konsorsiyumlardan ilgili kimyasalın kayıt dosyasını satın almak istediğinde ise karşılarına zorluklar çıkarılıyordu. Bu sorunların çözümü yolunda sektörümüzün sivil toplum kuruluşları olarak Federasyonumuz PLASFED ve Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) ilgili kamu otoriteleri ile aylar süren son derece verimli bir çalışma sürdürdü. Bu çalışmalara katkı koyan tüm meslektaşlarımıza ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’mıza yürekten teşekkür ediyoruz.”

 

// “RAHAT BİR NEFES ALDIK”

Hammaddede %88 oranında ithalata bağımlı bir sektör olan plastikte, KKDİK uygulaması ile üretimin sekteye uğrama olasılığı bulunduğunu kaydeden EGEPLASDER Başkanı Şener; gerek girdi maliyetleri gerekse hammadde fiyatlarında yaşanan yüksek akışkanlık ile mücadele eden sektörün erteleme kararı ile rahat bir nefes aldığını sözlerine ekledi.

 

KKDİK YÖNETMELİĞİ NEYİ AMAÇLAMIŞTI?

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (KKDİK); Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, Avrupa Birliği REACH Mevzuatı’na uyumun sağlanması için hazırlandı.

23 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, kayıt kapsamından muaf tutulmadığı sürece, imalatçı veya ithalatçı başına yılda 1 ton veya üzeri miktarlarda imal veya ithal edilen tüm maddelerin ve salınım yapması planlanan eşyaların içindeki tüm maddelerin, Kimyasal Kayıt Sistemine kaydı yapılması gerekiyordu.

KKDİK Yönetmeliği Kapsamına giren maddelerin, 31.12.2023 tarihine kadar Ön Kayıt ve Kayıt Kayıt işlemlerinin tamamlanması gerekirken, 01.01.2024 tarihi itibariyle kaydı tamamlanmamış maddeler, kayıt işlemleri tamamlanana kadar imal veya ithal edilemeyecekti.

Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı sonrasında uygulama, üretim ve ithalat hacimlerine göre değişen bir takvimle 31 Aralık 2026 tarihi ve sonrasına ertelendi.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Basın Bültenleri

Twitter