Sosyal Sorumluluk Projeleri ve Sponsorluk Yönetimi

sosyal sorumluluk

Sosyal Sorumluluk Projeleri ve Sponsorluk Yönetimi

Şirketlerin, ölçekleri ne olursa olsun, içinde yaşadıkları topluma karşı sorumluluk bilinci ile hareket etmesi gerekiyor. Markanın algısını sağlamlaştırmak ve itibarını artırmak için, sosyal sorumluluk projeleri en etkin araçlardan biri olarak öne çıkıyor. Ancak içeriğinde samimiyet olmayan, somut hedefler taşımayan, etkileri ölçümlenemeyen ve sürdürülebilir sonuçlar alınmayan  projelerin şirketlere yarardan çok zarar verdiği de biliniyor.

Bizler, kurum ve kuruluşların toplumda karşılığını bulan, algısıyla uyumlu sosyal sorumluluk projelerini üretiyor, kurumun faaliyet alanına uygun proje sponsorluk süreçlerini yönetiyoruz. Bu projelerin tümünün markanın özfarkındalığını artıracak, toplum ya da hedef kitleye, doğru araçlarla ulaşacak, doğru mesajlar verecek çalışmalar olmasına özen gösteriyoruz.  

Paydaşlarımızın algısına pozitif katkı sağlayacak sosyal sorumluluk projelerinin; aynı zamanda çalışanların motivasyonu ve kuruma olan aidiyet duygularını pekiştireceğine, müşteri tercihlerine de olumlu yansıyacağına inanıyoruz.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Tüm Hizmetlerimiz

Lider İletişimi

Günümüzde Kurum ve Kuruluşların ön yüzündeki liderin kamuoyunda yarattığı algı; verdiği mesajların etkisi ve güvenilirliği

Algı ve İtibar Yönetimi

Hangi sektörde faaliyet gösterdiğine bakılmaksızın, markaların toplumda yarattığı algı, kurumsal itibarlarının önkoşulu ve ayrılmaz parçasıdır.

Konu ve Gündem Yönetimi

Algı yönetimi ile eşanlı planlanan gündem yönetimi, gelecek perspektiflerini kurgulamak açısından büyük önem taşıyor. Birbiri

Twitter