TEKSİS “YERLİ YEŞİL HİDROJEN” ÜRETİMİ İÇİN HAZIR

Teksis Kolaj - 2 copy

TEKSİS “YERLİ YEŞİL HİDROJEN” ÜRETİMİ İÇİN HAZIR

  • TEKSİS “YERLİ YEŞİL HİDROJEN” ÜRETİMİ İÇİN HAZIR
  • TEKSİS İLERİ TEKNOLOJİLER GENEL MÜDÜRÜ HÜSEYİN DEVRİM: “ENERJİ BAKANLIĞI’NIN 2035 YILI İÇİN BELİRLEDİĞİ 5 BİN MEGAVAT ELEKTROLİZÖR KAPASİTESİ HEDEFİ HEYECAN VERİCİ.”
  • “ÜNİVERSİTELER, KAMU KURUMLARI VE ŞİRKETLERİN GÜÇ BİRLİĞİ İLE KISA SÜREDE YERLİ ELEKTROLİZÖRÜN SERİ ÜRETİMİNE GEÇEBİLİRİZ.”
  • “TÜRKİYE’NİN YEŞİL HİDROJEN ÜRETİMİNDE TAŞIDIĞI POTANSİYELİ TÜM DÜNYA MERAKLA İZLİYOR. YERLİ VE SERİ ÜRETİM ELEKTROLİZÖR İLE TÜRKİYE, DÜNYANIN EN ÖNEMLİ TEDARİKÇİ ÜLKELERİNDEN BİRİ OLABİLİR”

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından açıklanan “Türkiye Hidrojen Teknolojileri Stratejisi ve Yol Haritası”, enerji sektörünün tüm bileşenlerinde büyük heyecan yaratırken; 2035 yılı için hedef olarak belirlenen 5 bin Megavat (MW) elektrolizör kapasitesinin Türkiye’de konuşlu şirketlerin oluşturacağı konsorsiyumlar tarafından üretilmesi büyük önem taşıyor.

Türkiye’de Yeşil Hidrojen üzerine uzmanlaşan şirketlerin başında gelen TEKSİS İleri Teknojiler’in Genel Müdürü Hüseyin Devrim, sektörün uzun süredir beklediği ulusal hedeflerin açıklanmasını “tarihi önemde bir adım” olarak niteleyerek, “Bu alanda uzun yıllardır çalışan ve yüksek seviyede mühendislik birikimine sahip Yeşil Hidrojen şirketi olarak, yerli elektroliz üretiminde tüm paydaşlar ile birlikte ortak değer yaratmaya hazırız. 2022 sonunda tamamlanan TÜBİTAK destekli projemiz kapsamında Türkiye’de ilk ticari AEM Elektrolizörünü ürettik ve halen Ankara’daki yeşil binamızda kullanıyoruz. Türkiye’nin insan kaynağı ve mühendislik birikimi, teknoloji yoğun bu ürünleri rahatlıkla üretebilecek kapasitede. Bu alanda çalışma yapan üniversiteler, kamu kuruluşları ve şirketlerin güç birliği yapması, yerli ve yüksek kapasiteli ürünlerin kısa sürede seri olarak üretilebilir hale gelmesinde önemli rol oynayacak. ‘Birlikten güç doğar’ ilkesi ile kısa sürede Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu ürünleri geliştirebilir ve seri üretimlerini yapabiliriz.” dedi.

 

// “ENERJİ İHRACATÇISI OLMAMIZIN TEK YOLU”

5 bin MW elektroliz üretimi için yaklaşık 5 milyar Euro yatırım yapılması gerektiğine dikkat çeken Devrim, bu maliyetin sadece fabrikadan çıkış maliyeti olduğunu; sahada kurulum, işletme, devreye alma, bakım gibi yüksek mühendislik çalışmaları da eklendiğinde Türkiye’nin önünde büyük bir değer zinciri olduğunu vurguladı.

Gelişmiş ülkelerin uzun vadeli enerji planlarında Yeşil Hidrojen’e en üst seviyede önem verdiklerinin altını çizen TEKSİS Genel Müdürü Hüseyin Devrim, birincil enerji kaynaklarında yüzde 70 oranında dışa bağımlı olan Türkiye’nin enerji ihracatçısı olmasının tek yolunun Yeşil Hidrojen’den geçtiğini vurguladı.

 

// AB, İHTİYACININ YARISINI İTHÂL EDECEK

2030 yılında AB genelinde ihtiyaç duyulan Yeşil Hidrojen miktarının 20 milyon Ton olacağını ve bu ihtiyacın en az yarısının AB bölgesi dışndan ithal edileceğine dikkat çeken Devrim, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Türkiye, AB’nin potansiyel tedarikçileri arasında en başta yer alıyor. Ülkemizin temiz enerji kaynakları arasında çok büyük potansiyeli olduğu Yeşil Hidrojen, yakın gelecekte başta ulaşım sektörleri olmak üzere imalat sanayisinde geniş bir kullanım alanı bulacak. Tüm dünya ve enerji tüketen tüm sektörler, bu uzun yolculukta son durağın Yeşil Hidrojen olduğunu çok iyi biliyor. Bu anlamda en şanslı ülkelerden biri Türkiye. Bugünkü kilogram fiyatı 2 ilâ 4 Euro arasında olan Yeşil Hidrojen için AB toplamında 40 ilâ 80 milyar Euro arasında bir pazar olacak. Bu talebin en az yarısının ithalatla karşılanması durumunda 20 ilâ 40 milyar Euro arasında bir ithalat gerçekleşecek. Bu üretimi gerçekleştirmek için elektrolizör kapasitemizin hızla artması hayati önem taşıyor.”

 

// “HEDEFLER, RESMİ POLİTİKA BELGELERİNDE YER ALMALI” 

Bugün sıfır noktasında olunan elektrolizör kapasitesinin 12 yıl içinde 5 bin Megavat’a çıkacak olmasının, güncel fiyatlarla 5 Milyar Euro yatırım anlamına geldiğine işaret eden Devrim; tüm dünyada yıllık 70 milyon ton hidrojen üretilirken, bu üretimin sadece yüzde 4’ünün Yeşil Hidrojen sınıfına girdiğini ve yenilenebilir kaynaklardan üretildiğini kaydetti.

Devrim, Bakanlık tarafından açıklanan hedeflerin, Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi politika belgelerinde yer almasının, mevzuata ve Stratejik Planlara girmesinin, işlenmesinin ve tüm dünyaya ilan edilmesinin hayati önem taşıdığını sözlerine ekledi.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Basın Bültenleri

Twitter