ENERJİ TASARRUFU PROJELERİNDE “A TİPİ ENERJİ ETÜT FİRMASI” ÖNERİSİ

ensia-basin-bulteni-8172653781

ENERJİ TASARRUFU PROJELERİNDE “A TİPİ ENERJİ ETÜT FİRMASI” ÖNERİSİ

  • ENERJİ SANAYİCİLERİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ (ENSİA) YÖNETİM KURULU BAŞKANI HÜSEYİN VATANSEVER: “ENERJİ TASARRUFU PROJELERİNİN TEŞVİK BAŞVURULARINDA BÜROKRASİ UZUYOR, SANAYİCİLER BU PROJELERİ EL YORDAMIYLA GERÇEKLEŞTİRİYOR.”
  • “TIPKI YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER GİBİ, KAMU ADINA PROJELERİ DENETLEYEN A SINIFI ENERJİ ETÜT FİRMALARI OLMALI. ” 
Türkiye’nin enerji verimliliğine ilişkin ana politika dokümanı olan “2012-2023 Enerji Verimliliği Strateji Belgesi’ne göre, enerji yoğunluğunun 2023 yılına kadar en az yüzde 20 azaltılması hedefleniyor. İmalat sanayisi sektörleri başta olmak üzere, yoğun enerji tüketen şirketlerde yapılan enerji verimliliği projelerinin hayata geçmesi, bu hedefin tutması için hayati önem taşıyor. Ancak firmaların, başta VAP (Verimlilik Artırıcı Proje) projeleri başta olmak üzere, enerji tasarrufuna yönelik proje başvurularında bürokrasinin uzaması, uygulamada sorunlar doğuruyor. Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Vatansever, Hükümetin enerji tasarrufu ile ilgili çok önemli program ve imkânları olmasına rağmen, projelere başvuran firmaların incelemelerinin bir yılda yapılamadığını söyledi. Bürokrasinin uzaması ile firmaların motivasyonlarını kaybettiğine dikkat çeken Vatansever, 11-18 Ocak Enerji Verimliliği Haftası’nda derneğin somut önerilerini kamu yönetimine aktarmak istediklerini dile getirdi.
//“YAPILACAK ÇOK İŞ, CİDDİ TASARRUF İMKÂNLARI VAR”
Enerji verimliliği ve tasarrufu sağlayan projelerinin denetimlerini yapma ehliyetine sahip özel firmalar belirlenmesi gerektiğini ifade eden Vatansever, “Bakanlığımız tarafından verilen Enerji Yöneticisi Sertifikası ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Baş Denetçi Sertifikası’na sahip yetkin kadroları bünyesinde barındıran, A Sınıfı Enerji Etüt Firmalarının belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu firmalar tıpkı yeminli mali müşavirler gibi bir statüde olmalı, kamu adına projelerin inceleme ve denetimlerini yapmalı, raporlarını Enerji Bakanlığı’mıza sunmalı.” dedi.
Hemen her firmada enerji verimliliğine dönük yapacak çalışma olduğunu, ancak sistemin arzu edilen hızda işlememesi sonucunda kuralları uygulayan firmalarla, uygulamayanlar arasındaki farkın ortadan kalktığını vurgulayan Hüseyin Vatansever, şu değerlendirmeyi yaptı: “Firmalarımızda ve tesislerimizde bu konuda yapılacak çok iş var, ciddi tasarruf imkânları var. Ancak bu yönde oluşturulan proje başvurularının inceleme ve denetimleri bir seneden fazla sürüyor. Özel sektör hızlı ilerlemek, hemen karar verip uygulamak zorunda. Birçok sanayici işin uzamasından dolayı başvurusunu geri çekiyor. El yordamıyla, kendi yapabildiği kadar yapıyor. Bu durumda devlet teşvikleri çalışmadığı için, 100 birimlik iş yapacaksa, 20 birimlik yapabiliyor. Bürokrasinin ağır işlemesi, enerji verimliliği teşvik düzenlemesinin işlememesine neden oluyor”
Facebook
Twitter
LinkedIn

Basın Bültenleri

Twitter