Konu ve Gündem Yönetimi

Konu gündem yönetimi

Konu ve Gündem Yönetimi

Algı yönetimi ile eşanlı planlanan gündem yönetimi, gelecek perspektiflerini kurgulamak açısından büyük önem taşıyor. Birbiri ile ilgisiz gibi görünen gelişmeler ve açıklamalar; bir bütünü oluşturan parçalar haline gelebiliyor. Sektörel ve makro ekonomik gelişmeler karşısında öngörüsü yüksek açıklamalar, markanın ve liderin farkındalığına da hizmet ediyor.

İBA Stratejik İletişim Danışmanlığı, bu noktada firmaların faaliyet gösterdikleri ve bağlı sektörlerdeki gelişmeleri izliyor; olası fırsat ve tehditlere karşı ortak proaktif çözümler üretmeleri ve iş sonuçlarına yansıtmaları için gerekli planlamaları yapıyor. Firmaların iletişim hedefleri paralelinde haber ve özel haber başlıklarını belirleyerek etki analizlerini yapıyor, sektörel yönelimleri takip ederek belirlenen başlıkları uygulama alanına geçiriyor.   

Facebook
Twitter
LinkedIn

Tüm Hizmetlerimiz

Lider İletişimi

Günümüzde Kurum ve Kuruluşların ön yüzündeki liderin kamuoyunda yarattığı algı; verdiği mesajların etkisi ve güvenilirliği

Algı ve İtibar Yönetimi

Hangi sektörde faaliyet gösterdiğine bakılmaksızın, markaların toplumda yarattığı algı, kurumsal itibarlarının önkoşulu ve ayrılmaz parçasıdır.

Konu ve Gündem Yönetimi

Algı yönetimi ile eşanlı planlanan gündem yönetimi, gelecek perspektiflerini kurgulamak açısından büyük önem taşıyor. Birbiri

Twitter