Kriz Yönetimi ve İletişimi

6743890643

Kriz Yönetimi ve İletişimi

Pek çok ülkenin bir yılda yaşadığı olayların, ülkemizde çoğu kez birkaç günde yaşandığını görüyoruz. Bu gelişmeler kuşkusuz ekonominin tüm aktörlerini etkilerken, bireysel ya da sektörel ölçüde yaşanan krizler, yıllarca emek verilen marka değerine ve itibarına büyük zarar verebiliyor. Doğru iletişim stratejisi ve dili kullanan firmalar ise bu krizi fırsata çevirebiliyor. 

Ölçeği ne olursa olsun, her kurumun olası krizlere karşı hazırlanan, tutarlı, doğru veri setlerine dayanan bir Kriz İletişim Planı olması gerekiyor. Kurum bünyesinde görev yapan her seviyedeki çalışanın da, görev tanımlarıyla orantılı olarak bu plandan haberdar olması ve içselleştirmesi gerekiyor.  

İBA Stratejik İletişim Danışmanlığı olarak, paydaşlarımızın karşılaştığı krizlerin doğru yönetilmesi, yaşanan krizin markanın algı ve itibarına zarar vermemesi için birlikte en uygun ve etkili Kriz İletişim Planlarını hazırlıyor ve stratejileri üretiyoruz. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Tüm Hizmetlerimiz

Lider İletişimi

Günümüzde Kurum ve Kuruluşların ön yüzündeki liderin kamuoyunda yarattığı algı; verdiği mesajların etkisi ve güvenilirliği

Algı ve İtibar Yönetimi

Hangi sektörde faaliyet gösterdiğine bakılmaksızın, markaların toplumda yarattığı algı, kurumsal itibarlarının önkoşulu ve ayrılmaz parçasıdır.

Konu ve Gündem Yönetimi

Algı yönetimi ile eşanlı planlanan gündem yönetimi, gelecek perspektiflerini kurgulamak açısından büyük önem taşıyor. Birbiri

Twitter