HİZMETLERİMİZ

Stratejik İletişim Danışmanlığı

Firmaların hedef kitle ve pazarları ile ilişki sistematiğinin, sektörel veriler ve ülkesel gelişmeler dikkate alınarak …

detay

Kurumsal İletişim Danışmanlığı

2008 yılında yaşanan ve etkileri dünyayı sarsmaya devam eden küresel kriz, aslında bir “kurumsal iletişim …

detay

Lider İletişimi

Günümüzde Kurum ve Kuruluşların ön yüzündeki liderin kamuoyunda yarattığı algı; verdiği mesajların etkisi ve güvenilirliği …

detay

Algı ve İtibar Yönetimi

Hangi sektörde faaliyet gösterdiğine bakılmaksızın, markaların toplumda yarattığı algı, kurumsal itibarlarının önkoşulu ve ayrılmaz parçasıdır. …

detay

Kriz Yönetimi ve İletişimi

Pek çok ülkenin bir yılda yaşadığı olayların, ülkemizde çoğu kez birkaç günde yaşandığını görüyoruz. Bu …

detay

Konu ve Gündem Yönetimi

Algı yönetimi ile eşanlı planlanan gündem yönetimi, gelecek perspektiflerini kurgulamak açısından büyük önem taşıyor. Birbiri …

detay

Kurumsal İletişim Stratejisi

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan değişim ve gelişmeler; kişilerin bilgiye her an ve her yerden, …

detay

Kurumsal İletişim Planı

Kurum ve kuruluşların amaç ve hedeflerinden yola çıkarak kurum içi ve kurum dışı ilgili tüm …

detay

Kurumsal İletişim Eylem Planı

Kurumsal İletişim Stratejisi ile Kurumsal İletişim Planlarında belirlenen iletişim hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlayacak iletişim faaliyetlerinin planlanmasında …

detay

Basın Danışmanlığı ve Medya İlişkileri Yönetimi

Her seviyede ve mecradaki basın kuruluşları ile sürdürülen ilişkilerin,  mutlaka etik değerlere yaslanması; açık ve …

detay

Sosyal Sorumluluk Projeleri ve Sponsorluk Yönetimi

Şirketlerin, ölçekleri ne olursa olsun, içinde yaşadıkları topluma karşı sorumluluk bilinci ile hareket etmesi gerekiyor. …

detay

Web Sayfası Tasarımı

Kurumların dış dünyaya açılan yüzü konumdaki web sayfalarını, teknik alt yapısı SEO uyumlu (Search Engine …

detay

Sosyal Medya Yönetimi

Çağın gerekliliklerine uyumlu olmayan, talep ile buluşmayan bir iletişim stratejisinin başarılı olma şansı giderek azalıyor. …

detay

Yazılı, Görsel ve İnternet Medya Takibi

Hizmet verdiğimiz kişi, kurum ve kuruluşların tüm mecralardaki yansımalarını, medya takibi kanalıyla izliyor, inceliyor ve …

detay

E-bülten Çalışmaları

Müşterileriniz, tedarikçileriniz, çalışanlarınız gibi paydaş haritanızın bütününe hitap eden, markanız ve sektörünüzdeki son gelişmeleri, mesajlarınızı, …

detay

Kurumsal Tanıtım Filmlerinin Hazırlanması

Kurumların tanıtım materyalleri arasında, tüm iş süreçleri ve sonuçlarının çarpıcı bir senaryo ve kurgu ile …

detay

Kurum İçi İletişim Çalışmaları

Kurumların iletişim süreçlerinin başarısında, sadece dışa yönelik strateji ve uygulamalar yeterli değil. Birçok bileşeni olan …

detay

Kurumsal Gelişim & Eğitim çalışmaları

Çalışanların yetkinlik ve donanımlarını artıracak kurumsal gelişim çalışmalarında çözüm ortaklarımızla birlikte iş ortaklarımıza profesyonel eğitim …

detay

Pazarlama İletişimi & Müşteri İlişkileri Yönetimi

Dünyanın en iyi ürününü üretip en iyi hizmetini veriyor olabilirsiniz. Bugün için yeterli sayıda müşteriniz …

detay

Kurumsal Kimlik Çalışmaları ve Kurumsal Yayınların Hazırlığı

Faaliyet alanı ne olursa olsun, başarının başlangıç noktası; her zaman toplumda ve hedef kitlede bırakılan …

detay

Açılış, Organizasyon ve Lansmanlar

Fabrika açılışları; eğitim, seminer ve bayi toplantıları; şirket kuruluş yıldönümleri, basın toplantıları ve diğer tüm …

detay