Algı ve İtibar Yönetimi

3857995868

Algı ve İtibar Yönetimi

Hangi sektörde faaliyet gösterdiğine bakılmaksızın, markaların toplumda yarattığı algı, kurumsal itibarlarının önkoşulu ve ayrılmaz parçasıdır. Sağlıklı bir kurumsal itibar, iyi bir itibar yönetimini de gerekli kılmaktadır. Bu yönetim, tüm paydaşların kurumsal itibara ilişkin görüşlerini, özellikle iç ve dış müşterilerin görüşlerini de kapsayan kolektif bir kavram olarak öne çıkmaktadır. Kurumsal yönetimin doğru bir strateji ile oluşturulması, kurumsal itibarın lekelenmesinin önlenmesi yanında tüm paydaşlarda güvenin sürdürülebilmesinde de  önem taşımaktadır. Hem algı hem de itibar kavramının, birbirini tamamlayan ve entegre içerikte iletişim yaklaşımları ile yönetilmesi gerekmektedir.

Risklerin etkin yönetilmemesi durumunda gelirlerin azalması, maliyetlerin artması, tedarikçi ve müşterilerle ilişkilerin bozulması, yetenekli çalışanların kaybedilmesi ve çalışanlarda aidiyet duygusunun örselenmesi, kurumsal iletişim krizleri… gibi sonuçlarla yüzleşmek kaçınılmaz olmaktadır.

Örgütlerin iç ve dış yapılarında yaşanacak olası krizlerin, algı ve itibara zarar vermeden açık iletişimle çözülmesi de, yönetim yaklaşımlarında hayati önem taşımaktadır.

Bu kapsamda İBA Stratejik İletişim Danışmanlığı olarak, markaların algı ve itibar yönetimlerini iletişim süreçlerinin değişmez bir parçası olarak görüyor  ve kurumlara özel çözümler geliştiriyoruz. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Tüm Hizmetlerimiz

Lider İletişimi

Günümüzde Kurum ve Kuruluşların ön yüzündeki liderin kamuoyunda yarattığı algı; verdiği mesajların etkisi ve güvenilirliği

Algı ve İtibar Yönetimi

Hangi sektörde faaliyet gösterdiğine bakılmaksızın, markaların toplumda yarattığı algı, kurumsal itibarlarının önkoşulu ve ayrılmaz parçasıdır.

Konu ve Gündem Yönetimi

Algı yönetimi ile eşanlı planlanan gündem yönetimi, gelecek perspektiflerini kurgulamak açısından büyük önem taşıyor. Birbiri

Twitter