TÜRKİYE’NİN ENERJİDE DOKUNULMAMIŞ HAZİNESİ: BİYOKÜTLE

1371728778

TÜRKİYE’NİN ENERJİDE DOKUNULMAMIŞ HAZİNESİ: BİYOKÜTLE

  • ENSİA YÖNETİM KURULU BAŞKANI HÜSEYİN VATANSEVER: “ÜLKEMİZİN KURULU GÜCÜ İÇİNDE BİYOKÜTLE’NİN PAYI YÜZDE 1’İ BİLE BULMUYOR. POTANSİYELİMİZ İSE MEVCUDUN EN AZ 10 KATI.”
  • “YEREL YÖNETİMLERİN, ATIKLARININ BİRER ENERJİ KAYNAĞI OLDUĞUNUN BİLİNCİNDE OLMASI VE BU ALANA YATIRIM YAPMASI GEREKİYOR”
  • “EVSEL ATIKLARIN KAYNAĞINDA AYRIŞTIRILMASI, BİYOKÜTLEDEKİ POTANSİYELİN KULLANILMASINDA HAYATİ ÖNEMDE.”
Türkiye’nin 2019 sonu itibarıyla ulaştığı 91,267 Megavat (MW) kurulu güç içinde, biyokütle kaynaklı enerjinin payı 801 MW düzeyinde. Toplam kurulu güç içinde sadece %0,9’luk bir orana karşılık gelen biyokütle enerjisi, Türkiye’nin yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarında adeta “dokunulmamış hazine” görüntüsü veriyor.
Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ENSİA) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Vatansever, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yenilenen Biyokütle Enerjisi Potansiyeli Atlası’nın (BEPA) bu durumu tüm çıplaklığı ile ortaya koyduğunu söyledi. BEPA’ya göre Türkiye’nin hayvan ve bitki atıkları, evsel atıklar ve orman atıklarından kaynaklanan elektrik üretim potansiyelinin yılda 14.6 Milyon Ton Eşdeğer Petrol’e (TEP) karşılık geldiğini belirten Vatansever, Türkiye’nin birincil enerji arzının ise 2020 yılı itibarıyla 150 Milyon TEP seviyesinde olduğunu vurguladı.
// “YEREL YÖNETİMLERİN FARKINDALIĞI ŞART”
Biyokütlenin tamamıyla yerli ve yenilenebilir bir enerji kaynağı olarak daha fazla farkındalığa ihtiyaç duyduğuna dikkat çeken Hüseyin Vatansever, enerji potansiyelinin ise bugünkü değerinin en az 10 katı olduğunu sözlerine ekledi. Vatansever, şu değerlendirmeyi yaptı: “Yerel yönetimlerimiz başta olmak üzere, tüm paydaşların biyokütle enerjisinde yatırım eksikliği nedeniyle kullanmadığımız büyük potansiyele dikkat etmesi şart. Türkiye’de irili ufaklı 199 biyokütle kaynaklı elektrik üretim tesisi bulunuyor. Tüm evsel ve hayvansal atıklarımızın, müthiş birer enerji kaynağı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yerel yönetimlerin, evsel atıkları kaynağında ayrıştırdıktan sonra geri dönüştürdüğü bir sistemi kurması, biyokütledeki potansiyeli süratle artırmamız için yaşamsal önemde. Bu potansiyel ayrıca, enerji hatlarından uzak bölgelerde gelişen ve kendi enerjisini üreten yerleşim alanları, büyük hayvan çiftliklerinin kurulması için de çok önemli fayda sağlayacak. Bomboş duran tarım alanlarının kullanılması ve hayvancılığın gelişmesi açısından büyük faydalar sağlayacak.”
// AĞIRLIK HAYVANSAL VE EVSEL ATIKLARDA…
Türkiye’deki biyokütle potansiyelinin il ve ilçe bazında tespitini yapan BEPA’ya göre Türkiye’de yaklaşık 423 milyon adet büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan bulunuyor. Bu hayvanların yıllık 194 milyon ton atığından üretilebilecek enerji miktarı ise 4.4 Milyon TEP’e ulaşıyor. Türkiye’deki 81 ilde ortaya çıkan belediyesel atık miktarı ise yıllık yaklaşık 32 Milyon Ton seviyesinde. Bu atıklardan üretilebilecek enerji potansiyeli ise yılda 3.3 Milyon TEP… Orman atıkları ve bitkisel atıklar da dikkate alındığında, Türkiye’nin biyokütleden bugünkü kurulu kapasitesinin en az 10 kat daha fazla enerji üretebilmesi mümkün…
Facebook
Twitter
LinkedIn

Basın Bültenleri

Twitter