Kurumsal İletişim Planı

İLETİŞİM PLANI (1)

Kurumsal İletişim Planı

Kurum ve kuruluşların amaç ve hedeflerinden yola çıkarak kurum içi ve kurum dışı ilgili tüm paydaşlar arasında bilginin doğru, güvenli, anlaşılabilir ve düzenli akışını sağlamak, bu alandaki sorunları tespit ederek çözüm odaklı faaliyetler gerçekleştirmek, kurumun değişen durumlara adaptasyonunu kolaylaştıracak ilgili unsurları sürece dahil etmek ve denetlemek amacıyla müşterilerimize özel “Kurumsal İletişim Planları” hazırlıyor ve tüm süreçlerde kendilerine profesyonel hizmet desteği sağlıyoruz.

Planın hazırlık aşamasından başlayarak uzun bir çalışma sürecini kapsayan proje boyunca organizasyonun iletişime konu olan tüm unsurlarını mercek altına alıyor, kurumsal analiz ve durum analizleri ile iletişim çalışmalarını hedef kitle ve ihtiyaç odaklı olarak planlıyoruz.  Kurumun vizyon ve misyonundan yola çıkarak kurumsal iletişim hedefleri ve uygulama adımlarını belirleyip tüm unsurların kurumsal değerlerle uygunluğuna dikkat ediyoruz. Planın başarısını ölçmek üzere değerlendirme kriterlerini de sürece dahil ederek; geliştirmeye açık, ihtiyaca göre güncellenebilecek yaşayan bir Kurumsal İletişim Planı çalışmasının hazırlanmasına katkı sağlıyoruz.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Tüm Hizmetlerimiz

Lider İletişimi

Günümüzde Kurum ve Kuruluşların ön yüzündeki liderin kamuoyunda yarattığı algı; verdiği mesajların etkisi ve güvenilirliği

Algı ve İtibar Yönetimi

Hangi sektörde faaliyet gösterdiğine bakılmaksızın, markaların toplumda yarattığı algı, kurumsal itibarlarının önkoşulu ve ayrılmaz parçasıdır.

Konu ve Gündem Yönetimi

Algı yönetimi ile eşanlı planlanan gündem yönetimi, gelecek perspektiflerini kurgulamak açısından büyük önem taşıyor. Birbiri

Twitter