Basın Danışmanlığı ve Medya İlişkileri Yönetimi

basın danışmanlığı

Basın Danışmanlığı ve Medya İlişkileri Yönetimi

Her seviyede ve mecradaki basın kuruluşları ile sürdürülen ilişkilerin,  mutlaka etik değerlere yaslanması; açık ve şeffaf olması, karşılıklı güven esasına dayanması gerekiyor. Kurumların bu ilişki seviyesini, “muhataplarına eşit uzaklıkta ve eşit yakınlıkta durma” ilkesine göre dizayn etmesi durumunda, pek çok olası sorunun önüne geçilebiliyor. 

Yanı sıra, kurum içinden ya da kurum dışından basın mecraları ile iletişimi yöneten kadroların da aynı hassasiyete ve geçmişe sahip olması, bireysel ve mesleki geçmişinde bu hassasiyeti iş yapış biçimlerine yansıtmış olması gerekiyor.  

İBA Stratejik İletişim Danışmanlığı, hizmet verdiği tüm kişi ve kurumlara bu zeminde değer katarken, etik ilkeleri ve basın meslek ilkelerini gözetiyor; ilan ve reklam süreçlerinde medya satın alma süreçlerini yönetiyor. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Tüm Hizmetlerimiz

Lider İletişimi

Günümüzde Kurum ve Kuruluşların ön yüzündeki liderin kamuoyunda yarattığı algı; verdiği mesajların etkisi ve güvenilirliği

Algı ve İtibar Yönetimi

Hangi sektörde faaliyet gösterdiğine bakılmaksızın, markaların toplumda yarattığı algı, kurumsal itibarlarının önkoşulu ve ayrılmaz parçasıdır.

Konu ve Gündem Yönetimi

Algı yönetimi ile eşanlı planlanan gündem yönetimi, gelecek perspektiflerini kurgulamak açısından büyük önem taşıyor. Birbiri

Twitter