Kurum İçi İletişim Çalışmaları

Kurum-İçi-İletişim-Çalişmalari-1024x576

Kurum İçi İletişim Çalışmaları

Kurumların iletişim süreçlerinin başarısında, sadece dışa yönelik strateji ve uygulamalar yeterli değil. Birçok bileşeni olan iletişimin, içten başlayarak yönetilmesi, kamuoyunda oluşturulacak algının sağlam zeminler üzerine kurulması açısından büyük önem taşıyor.  Bu gerçeğin farkında olan kurumlar, iletişim süreçlerinde “İç iletişim”e giderek daha büyük önem verirken, çalışanlarına yönelik farklı çalışmalar yürütüyor. Bugün gelinen noktada en az müşteri memnuniyeti kadar önemli olan çalışan memnuniyetini sağlamak için; motivasyon, takım çalışması ve firma bağlılığını arttıracak birçok iç iletişim çalışması gerçekleştirilmesi gerekiyor.  

İBA Stratejik İletişim Danışmanlığı olarak; kurum çalışanlarına yönelik yapılması gereken iç iletişim çalışmalarını ihtiyaç analizi ile belirliyor, çıktılara uygun tüm detayları tasarlıyor, “Yıllık İç İletişim Planı” hazırlayarak, plan dâhilinde tüm süreçlerin uygulamasını gerçekleştiriyoruz. 

Kurum içi organizasyonlar, hobi kursları, kurumsal eğitimler, farkındalık çalışmaları, yarışmalar gibi başlıklarda projeler üreterek, kurum çalışanlarının aidiyetlerini artıracak çalışmalara imza atıyoruz. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Tüm Hizmetlerimiz

Lider İletişimi

Günümüzde Kurum ve Kuruluşların ön yüzündeki liderin kamuoyunda yarattığı algı; verdiği mesajların etkisi ve güvenilirliği

Algı ve İtibar Yönetimi

Hangi sektörde faaliyet gösterdiğine bakılmaksızın, markaların toplumda yarattığı algı, kurumsal itibarlarının önkoşulu ve ayrılmaz parçasıdır.

Konu ve Gündem Yönetimi

Algı yönetimi ile eşanlı planlanan gündem yönetimi, gelecek perspektiflerini kurgulamak açısından büyük önem taşıyor. Birbiri

Twitter