Kurumsal İletişim Eylem Planı

EYLEM PLANI

Kurumsal İletişim Eylem Planı

Kurumsal İletişim Stratejisi ile Kurumsal İletişim Planlarında belirlenen iletişim hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlayacak iletişim faaliyetlerinin planlanmasında müşterilerimize, kurum dinamikleri ve stratejileri ile uyumlu “Kurumsal İletişim Eylem Planı” çalışmaları hazırlıyoruz.

İlgili dokümanlarda belirlenmiş hedeflerin gerçekleştirilmesi için hangi adımların atılacağını belirliyor, böylelikle stratejik hedeflere ulaşmak için hangi stratejilerin hayata geçirilmesi gerektiğine ilişkin bir yol haritası sunuyoruz. İlgili çalışma başlığı kapsamında; kurumsal iletişim hedeflerine ulaşmak için gerçekleştirilecek iletişim çalışmaları, araç ve yöntemlerinin belirlenmesi, görev tanımlarının yapılarak sorumlulukların belirlenmesi, önceliklendirmelerin yapılması, zaman planlamalarının gerçekleştirilmesi, kaynakların yönetimi ile çalışmaların çeşitli yöntemlerle değerlendirilmesi başlıkları yer alıyor.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Tüm Hizmetlerimiz

Lider İletişimi

Günümüzde Kurum ve Kuruluşların ön yüzündeki liderin kamuoyunda yarattığı algı; verdiği mesajların etkisi ve güvenilirliği

Algı ve İtibar Yönetimi

Hangi sektörde faaliyet gösterdiğine bakılmaksızın, markaların toplumda yarattığı algı, kurumsal itibarlarının önkoşulu ve ayrılmaz parçasıdır.

Konu ve Gündem Yönetimi

Algı yönetimi ile eşanlı planlanan gündem yönetimi, gelecek perspektiflerini kurgulamak açısından büyük önem taşıyor. Birbiri

Twitter