Kurumsal İletişim Stratejisi Neden Bu Kadar Önemli?

Kurumsal İletişim Stratejisi Neden Önemli

Kurumsal İletişim Stratejisi Neden Bu Kadar Önemli?

İletişim alışkanlıklarının baş döndürücü bir hızla değiştiği, teknolojinin her geçen gün hayatımıza yeni bir iletişim aracı kazandırdığı günümüzde, bilginin yönetimi ve dağıtımı da eskisinden çok daha fazla önemli hale gelmiş bulunuyor. Zira kurumsal iletişim dediğimiz kavram; “duygu ve düşüncelerin alıcıya aktarılması” tanımından gittikçe uzaklaşan, çok daha kapsamlı ve iyi planlanması gereken bir süreç.

Dünya genelinde iletişimde yaşanan bu köklü değişim ve gelişmeler, üretilen her bilgi ve mesajın arka planında; kurum ve kuruluşların yapısal analizlerinden yola çıkarak hedef kitlelerine özel olarak tasarlanmış, kavramsal çerçevesi belli, hedef, amaç ve yöntemleri doğru belirlenmiş, sonuçları ölçülebilir bir İletişim Stratejisi’ni zorunlu kılmakta.

Öyle ki bu yeni dönem; ayda bir basın bülteni paylaşmak, haftada bir sosyal medyada paylaşım yapmak ve/veya gelişigüzel reklam kampanyaları ile erişim ve etkileşim oranını artırmaktan çok daha fazlasını yapmayı zorunlu kılıyor. Kurumsal ya da kurumsallaşma yolunda ilerleyen işletmelerin, tüm iletişim süreçlerini doğru yazılmış bir strateji ile yönetmek istemelerinin ve bu yöndeki girişimlerinin altında da bu bilinç ve farkındalık yatıyor.

***

Dünyanın her yerinden, neredeyse her an farklı bir bilgi ve mesaja maruz kalan kitleler neden sizi takip etsin, bu kitlelerin tamamına ulaşmanız gerekli mi,

Şirketiniz ya da temsil ettiğiniz kurumun gerçek hedef kitleleri kimlerdir, bu kitlelerin özellikleri ve iletişim alışkanlıkları neler,

Şirketinizin paydaş haritası bulunuyor mu, paydaşların etki ve önem derecelerini belirlediniz mi,

Hedef kitlelerin yapısına uygun iletişim araçları ve mesajlar kullanıyor musunuz,

Şirketinizdeki iletişim iklimi nasıl, çalışanlarınızın görüşlerini alarak iç iletişime yönelik bir analiz çalışması gerçekleştirdiniz mi,

Bugüne kadar yürütülen iletişim çalışmalarının kapsamlı bir analizi yapıldı mı, bu açıdan şirketinizin güçlü ve zayıf yönleri ile geliştirilmesi gereken alanları tespit edildi mi,

Yürütülen iletişim faaliyetleri şirketiniz ile ne kadar uyumlu, organizasyonun stratejik amaçlarını destekliyor mu,

Kitlelerle kurduğunuz iletişimde almak istediğiniz sonuçları, bir başka ifadeyle iletişim hedeflerinizi belirlediniz mi, bu sonuçlara ulaşmak üzere geliştirilmiş kısa-orta ve uzun vadeli eylem planlarınız hazır mı,

Halihazırda bir kriz iletişim planınınız var mı,

Şirketinizin iletişim faaliyetlerine yönelik ayrı ayrı yazılmış iletişim politika ve standartları mevcut mu,

Kurumsal görünürlük rehberiniz var mı…

İyi hazırlanmış bir iletişim stratejisi yukarıdaki soruların tamamına cevap verebileceği gibi organizasyonun farklı iletişim ihtiyaçlarını da içinde barındırmaktadır. Sorulardaki detaylardan da anlaşılacağı üzere; özel günlerde sosyal medyada paylaşım mesajı yayınlamak, basın bülteni paylaşıp yayınlanan haber özetlerini profile eklemekten çok daha karmaşık, sistematik ve bilimsel yöntemleri içinde barındıran iletişim stratejileri, iletişim faaliyetlerinde sürdürülebilir başarı sağlanmasında önemli bir araçtır.

Özetlemek gerekirse Kurumsal İletişim Stratejileri; organizasyonun stratejik amaçlarına ulaşmak üzere, organizasyonun kapsamlı analizleri, hedef kitlelerin tespiti, kurumsal iletişim faaliyetlerinin hedef kitlenin özelliklerine uygun olarak ölçülebilir hedeflerle uzun vadeli olarak planlanması; kurumsal iletişimin hedef ve amaçlarının belirlenerek stratejilerinin oluşturulması,  hangi bilginin, kiminle, ne zaman, hangi kanaldan, ne şekilde ve ne sıklıkta paylaşılacağının çerçevesinin belirlenmesi, değişen durumların saptanıp yeni duruma hızlı şekilde adaptasyonu sağlayacak geçerli yöntemlerin sürece dahil edilmesi amacıyla gerçekleştirilen planlama çalışmalarının tümünden oluşmaktadır.

Geleneksel iletişim yaklaşımlarından farklı olarak, kurumun kendi vizyon ve misyonundan yola çıkarak hazırlanan stratejilerde aynı zamanda kurumun yapısına uygun şekilde iletişim faaliyetlerinin standartları oluşturulmalı, çalışmaların tekrar edilebilirliğini kolaylaştırmak üzere strateji, bilimsel yaklaşım ve metodolojiler üzerine kurgulanarak uygulamaya alınmalıdır. Bu sayede; kurumsal algı, itibar ve güvenin oluşturulması, hedef kitleler ile kalıcı ve sürdürülebilir bir iletişim ilişkisi kurulması, rekabet avantajı sağlanması, kriz durumlarının etkin bir şekilde yönetilmesi ve toplumla ilişkilerin güçlendirilmesi çok daha kolay ve mümkün olacaktır.

Sonuç olarak; iletişim çalışmalarında başarının anahtarlarının; doğru hazırlanmış bir iletişim stratejisi ile bu stratejiye uygun olarak oluşturulmuş bir eylem planından oluştuğunu söylemek doğru bir tespit olacaktır.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Yazarlar

Nefise Yıldız Torun

1981 yılında Bulgaristan Kırcaali kentinde doğan Nefise Yıldız Torun, ilköğrenimini İzmir’de, lise öğrenimini Gürçeşme Lisesi’nde

Melis Şeker

Melis Şeker

2000 yılında İzmir’de doğan Melis Şeker, ilk ve orta öğretimini İzmir’de tamamladı. Eşrefpaşa Anadolu Lisesi’nin

Aziz Eralp Kuru

1990 yılında doğan Aziz Eralp Kuru,  Ege Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü’nden “Onur

İBA Editör

İBA Editör; İBA Stratejik iletişim Danışmanlığı’nda görevli, gündemi ve dünyadaki güncel gelişmeleri yakından takip eden

Hasan Çıkmaz

21.02.1999 Şırnak doğumlu Hasan Çıkmaz, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım 1. Sınıf

Servet Girgin

1982 yılında İzmir’ de doğan Servet Girgin; ilk, orta ve lise eğitimini İzmir’de tamamladı. 2004

Serkan Aksüyek

1975 yılında İzmir’de doğan Serkan Aksüyek, ilk öğrenimini İstanbul’da, lise öğrenimini İzmir Atatürk Lisesi’nde tamamladı.

Serap Akyol Aksüyek

1977 yılında İzmir’in Karaburun ilçesinde doğan Serap Akyol Aksüyek, İzmir Kız Lisesi ve Ege Üniversitesi

Son Yazılar

Yeni Sanal Hastalık FOMO!

Yeni Sanal Hastalık FOMO ! Teknoloji geliştikçe hayatlarımıza yeni kavramlar girmeye devam ediyor. Bilgiye ulaşmanın

Twitter