Sosyal Medya ve Dijital Pazarlama

Sosyal Medya ve Dijital Pazarlama

Sosyal Medya ve Dijital Pazarlama

Sosyal Medya ve Dijital Pazarlama

O’Reilly Media tarafından 2004’de kullanılmaya başlayan ve ikinci nesil internet hizmetlerini, yani internet kullanıcılarının ortaklaşa ve paylaşarak yarattığı sistem web 2.0 olarak tanımlanıyor. Web 2.0’ın kullanıcı hizmetine sunulmasıyla birlikte; tek yönlü bilgi paylaşımından, çift taraflı ve eş zamanlı bilgi paylaşımına ulaşılmasını sağlayan medya sistemi sosyal medya doğdu.

İnsanlık tarihi kadar eski olan alışveriş kavramı bir satıcı ve bir alıcı arasında yaşanan ekonomik bir durumdur. Mal takası ile başlayan alışveriş; bugün parayı hiç görmeden sadece sayısal verilerin dijital ortamda aktarılması yoluyla sürmektedir. Dijital pazarlama ise müşteri ve firma arasında iletişim ve etkileşim kurar.

Geleneksel pazarlama yöntemlerine kıyasla, pazarlama faaliyetlerinin performansını daha doğru ölçmek mümkündür. Ölçüm sonuçlarından elde edilen geri iletimle bir sonraki pazarlama faaliyetlerine ilişkin daha isabetli ve hızlı kararlar almak kolaylaşır.

Dijital pazarlama; TV, radyo, dergi gibi geleneksel medyadan uzak yöntemlerle, markayı ve işi desteklemek ve tanıtmak amacıyla internet, mobil ve diğer interaktif platformları kullanarak ticari çalışmaları sürdürmektir. Dijital pazarlama aynı zamanda interaktif pazarlama, online pazarlama, e-marketing ve web pazarlama diye de tanımlanmaktadır.

Günümüzde, önemli bir trend haline gelen sosyal medya, işletmeleri doğrudan müşterileriyle buluşturan önemli bir pazarlama fırsatı olmuştur.

Sosyal medya, işletmelerin zamanlı ve doğrudan nihai tüketiciyle iletişim halinde olmasını geleneksel iletişim araçlarına göre daha düşük maliyet ve daha büyük etkinlikte gerçekleştirmelerini sağlamaktadır. Bu nedenle, Starbucks, Burger King, IBM gibi büyük işletmelerden yerel dondurma dükkanlarına kadar hemen her şirket sosyal medya pazarlamasının avantajlarından yararlanmak istemektedir.

Sosyal medya yalnızca büyük çok uluslu işletmelere yönelik değil, aynı zamanda büyük işletmeler, KOBİ’ler ve hatta kâr gütmeyen, devlet kuruluşları için de uygundur.

Gazete, televizyon ve haber siteleri gibi mesaj iletmek için kullanılan geleneksel iletişim araçlarından farklı olarak sosyal medya ile pazarlama, müşteriyle ilişki ve diyalog kurmaktadır.

Sosyal medyada mesajlar çok yönlüdür ve pazarlama çalışanları, etkileyiciler, bireyler, tüketiciler vb. kişiler tarafından mesajlar oluşturulur.  Sosyal medya, işletmelerin ve markalarını tüketicilerle iletişimini değiştirmenin yanında iş yapılış şeklini de pek çok yönden değiştirmiştir. İşletmeler, mevcut müşterilerine ulaşmak, yenilerini kazanmak, güven vermek, bilinirliklerini arttırmak ve marka imajlarını korumak için giderek artan oranda sosyal medyayı daha aktif bir şekilde kullanmaktadır.

  • Dijital pazarlama, temelde 4 adımdan oluşmaktadır.
  1. Elde et (Acquire)
  2. Kazan (Convert)
  3. Ölç-Optimize et (Measure&Optimize)
  4. Sahip Çık, Büyüt (Retain&Grow)
  • Sosyal medya yönetiminde ise, üç anahtar madde bulunmaktadır;  etkileşim, değer ve pazarlama.

//Sosyal Medyada Marka Yaratma

Bilgi teknolojileri ve internet tabanlı teknolojiler aracılığıyla, marka yönetimiyle ilgili faaliyetlerin bir kısmının veya hepsinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi veya desteklenmesiyle ortaya çıkan e-marka yönetimini; yeni ekonomi bakış açısıyla, yeni iş yönetimlerine göre ve teknoloji bakış açısıyla tanımlayamamanız mümkündür. Yeni ekonomi bakış açısıyla e-marka yönetimi, şirketlerin rekabet avantajı sağlaması için önemli bir araçtır.

Yeni iş yönetimlerine göre e-marka yönetimi ise, müşteri odaklı bir marka yönetim felsefesidir. Teknolojik bakış açısıyla e-marka yönetimi, günümüz teknolojisinin daha etkin ve verimli iş sonuçları almak için işletme faaliyetleriyle bütünleştirilmesidir.

// Sosyal Medya Pazarlaması Neden Bu Kadar Önemli?

Sosyal Medya, markalar için günden güne öneminin arttığı ve bu sektöre ciddi yatırımların gerçekleştiği bir alandır. Günümüzde ise, en etkili pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştiği platformlar arasında yer almaktadır.

Sosyal Medya Pazarlaması; bir ürün veya hizmetin sosyal medya ağları üzerinde tanıtımının, reklamının, marka bilinirliğinin artırılması vb. işlemlerin gerçekleştirildiği bir pazarlama yöntemidir. Bir başka ifadeyle, sosyal medya platformları üzerinden yapılan tüm pazarlama stratejilerine ‘Sosyal Medya Pazarlaması’ denilmektedir.

Markaların bu pazarlama yöntemini tercih etmelerinin en önemli sebeplerinden biri; geleneksel pazarlamada hedef kitleye tam olarak ulaşılması mümkün değildir ya da çok daha fazla maliyetli olmaktadır. Ancak sosyal medya pazarlaması, daha az bütçe ile doğru hedef kitleye ve daha fazla kişiye erişmeye olanak sağlamaktadır. Diğer bir önemli sebep ise (yukarda da bahsedildiği gibi); çift taraflı etkileşimin sağlanması ve bunun kısa sürede gerçekleşiyor olmasıdır. Örneğin, bir ürün ya da hizmet ile ilgili olumsuz bir durum yaşandı. Tüketicinin bu şikayetini, markanın sosyal medya hesaplarından iletmesi ve markanın ise bu şikayeti kısa sürede çözüyor olması, markayı olası bir felaketten koruyabileceği gibi her iki tarafa da kolaylık ve zaman tasarrufu sağlamaktadır.

Sosyal Medya Pazarlamasının avantajları ise digital medyayla kıyaslandığında açık ara fazladır. Konum, demografik bilgiler, kullanıcıların ilgi alanları, tüketici davranışları gibi özel hedef kitlelerin oluşturulup reklamların sadece bu hedef kitleye gösterilmesi; dataları hedef kitleyle optimize ederek size pazarlamada nokta atışı reklam verme fırsatı sağlaması  sosyal medyanın gücünü bize göstermektedir.

Son olarak; digital medyayı yok sayan, bu mecrada varlık göstermeyen ve/veya doğru konum almayan, hesaplarını optimize etmeyen şirketlerin ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar orta ve uzun vadede sosyal medyayı daha iyi kullanan rakiplerinden geride kalacaklarını söylemek yanlış olmaz.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Yazarlar

Nefise Yıldız Torun

1981 yılında Bulgaristan Kırcaali kentinde doğan Nefise Yıldız Torun, ilköğrenimini İzmir’de, lise öğrenimini Gürçeşme Lisesi’nde

Melis Şeker

Melis Şeker

2000 yılında İzmir’de doğan Melis Şeker, ilk ve orta öğretimini İzmir’de tamamladı. Eşrefpaşa Anadolu Lisesi’nin

Aziz Eralp Kuru

1990 yılında doğan Aziz Eralp Kuru,  Ege Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü’nden “Onur

İBA Editör

İBA Editör; İBA Stratejik iletişim Danışmanlığı’nda görevli, gündemi ve dünyadaki güncel gelişmeleri yakından takip eden

Hasan Çıkmaz

21.02.1999 Şırnak doğumlu Hasan Çıkmaz, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım 1. Sınıf

Servet Girgin

1982 yılında İzmir’ de doğan Servet Girgin; ilk, orta ve lise eğitimini İzmir’de tamamladı. 2004

Serkan Aksüyek

1975 yılında İzmir’de doğan Serkan Aksüyek, ilk öğrenimini İstanbul’da, lise öğrenimini İzmir Atatürk Lisesi’nde tamamladı.

Serap Akyol Aksüyek

1977 yılında İzmir’in Karaburun ilçesinde doğan Serap Akyol Aksüyek, İzmir Kız Lisesi ve Ege Üniversitesi

Son Yazılar

KÜLTÜRLERARASI SOSYAL MEDYA

KÜLTÜRLERARASI SOSYAL MEDYA  Her postun altına girilen çift dildeki entryler, ilgili-ilgisiz hashtagler… Bunların hepsi, hiç

Twitter