Çocuklarımızı geleceğin mesleklerine hazırlama zamanı geçiyor…

249139667

Çocuklarımızı geleceğin mesleklerine hazırlama zamanı geçiyor…

ÇOCUKLARIMIZI GELECEĞİN MESLEKLERİNE HAZIRLAMA ZAMANI GEÇİYOR…
BUGÜN “MESLEK” OLARAK BİLİNEN İŞKOLLARI, GELECEKTE HİÇBİR ANLAM İFADE ETMEYECEK…
Türkiye’nin yaz-boz tahtasına çevrilen eğitim sisteminin, ülkenin geleceğinde en büyük risk unsurunu barındırdığını söylüyoruz sürekli… PISA ve Bologna gibi uluslararası güvenirliği kanıtlanmış endekslerdeki hâlimiz içler acısı…
4.0 Sanayi Devrimi ile bugün “meslek” olarak bilinen pek çok uğraş alanı, gelecekte hiçbir anlam ifade etmeyecek. Hâlâ var mı bilmiyorum ama adliye binalarının önünde oturan arzuhalcilere bugün ne kadar ihtiyaç varsa, gelecekte çocuklarımızın önemli bir bölümüne o kadar ihtiyaç olacak.
Bakınız…
Gelişmiş ülkeler yenilenebilir enerji kaynaklarına yaklaşık 40 yıldır yatırım yapıyor. Bu ülkelerin pek çoğu cari fazla veren, ortalama 30 bin dolar ve üzeri fert başına milli gelire sahip, halk deyişi ile “karnı tok, sırtı pek” ülkeler…
Türkiye, geç başladığı “yenilenebilir ve temiz enerji” yolculuğunda hızlı adımlarla ilerliyor. Bu ilerlemeyi yazılarımızda sıklıkla alkışlıyoruz…
// DANİMARKA ÖRNEĞİ…
Kuzey Avrupa’nın en küçük ülkelerinden biri olmasına rağmen, insani gelişmişlik endeksinde ilk üçteki yeri değişmeyen Danimarka, yenilenebilir enerjinin bir ülkenin kaderini nasıl değiştirdiğine en somut örnek…
Hükümetlerin bakış açılarına göre değişmeyen uzun vadeli planlar yapıyor ve ödünsüz uyguluyorlar. Hedefleri, 2030 yılında ülkenin enerjisinin %50’sini yenilenebilir ve temiz kaynaklardan sağlamak… Danimarka hükümeti, bu amaçla ‘Yeşil bir Danimarka için Enerji’ girişimini gündemine alıyor. Girişimle ilgili raporda hükümetin enerji ve iklim hedefleri yer alırken, bu amaçla 2018 yılında Danimarka’nın iç sularında ve karada petrol, gaz ve kaya gazı için tüm arama ve sondaj çalışmalarına yasak getiriliyor.
Avrupa’nın en gelişmiş ülkelerinden biri olan Danimarka, bakın ne yapıyor:
• 2030 yılında Danimarka enerji ihtiyacının en az %50’sini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayacak.
• 2030 yılında kömürden elektrik üretiminden tamamen vazgeçilecek.
• 2050 yılında Danimarka düşük emisyonlu bir toplum olacak ve fosil yakıtlardan tamamen bağımsız olacak.
// VERGİLER DÜŞÜYOR
Hükümet, gelecek 10 yılda 800,000 hane için yeterli miktarda elektrik üretecek 800 MW büyüklüğünde deni üzerinde kurulan off-shore rüzgâr santrali inşa etme planlarını gündeme aldı. Danimarka’nın en büyük off-shore rüzgâr santralinin iki katı büyüklüğünde olacak santral, 2021 yılında ihaleye çıkacak ve 2024 ile 2027 yılları arasında inşa edilecek.
Girişimde yer alan bir diğer önemli konu ise hükümetin elektrik vergilerini düşürmek üzere 15 milyon Kron’luk kaynak ayırması… Hükümet elektrik vergisinin 2019-2025 yılları arasında düşmesini hedefliyor ve ekstra vergiler olmadan Danimarka’nın daha yeşil bir ülke olabileceğini savunuyor.
// İŞTE GELECEĞİN MESLEKLERİ
Biz yıllardır seçim hayhuyu içinde zaman öldürürken, dünya yerinde durmuyor ve geleceğin mesleklerine kafa yoruyor.
Bir başka örnek, dünyanın en gelişmiş ülkesi ABD’den…
Bu ülkede 2026 yılına kadar güneş paneli kurulumu yapan çalışanların sayısı yüzde 105, rüzgâr türbini hizmet teknisyenlerinin oranı da yüzde 96 oranında artacağı öngörülüyor ve tüm hazırlıklar buna göre yapılıyor. 2016-2026 yılları arasında en hızlı yükselecek olan 20 mesleği listeleyen ABD İş İstatistikleri Bürosu, listenin tepesine güneş enerjisini, ikinci sırasına rüzgâr enerjisini yerleştirmiş.
// ENERJİ SORUNU BİTİYOR MU?
Ve şimdi sıkı duralım…
Küresel enerji sektörü için bilgi ve destek sağlayan analiz şirketi McKinsey Energy Insights, uzun vadeli küresel enerji talebi üzerine hazırladığı “Global Energy Perspective 2018” raporunda çok çarpıcı veriler yer alıyor. Rapor, 145 ülkeden, 28 sektörde ve 55 farklı enerji türünde uzun vadeli projeksiyonlar sunuyor.
Buna göre güneş ve rüzgâr enerjisi kaynaklı elektrik üretimi, doğalgaz 5-10 kat daha hızlı büyüyecek, 2030’dan sonra kömürden elektrik üretimi giderek azalacak.
2030 yılına kadar satılan her beş otomobilden birinin elektrikli olacak. Elektrikli araç satışlarının toplam satışlar içindeki payının 2020’de yüzde 3’e, 2030’da ise yüzde 20’ye yükseleceği belirtiliyor.
2050 yılına kadar küresel enerji üretimindeki büyümenin neredeyse tamamı yenilenebilir enerjiden sağlanacak.
Rapora göre, önümüzdeki 5-10 yıl içinde gaz veya kömürle çalışan mevcut elektrik santrallarını işletmek yerine, yenilenebilir enerji için kapasite oluşturmak daha ekonomik olacak.
Güneş ve rüzgârın düşen maliyetler ile hızla büyümesi, fosil yakıt kullanım oranlarının daha da düşmesine neden olacak. 2050 yılına kadar küresel enerji üretimindeki kapasite artışı yüzde 80 oranında yenilenebilir kaynaklardan sağlanırken bu katkının büyük çoğunluğu Çin ve Hindistan’dan gelecek.
// KİTAP BÜYÜKLÜĞÜNDE PİL…
 Ezcümle, bizlerin pek dikkatini çekmese de dünya bambaşka yolculuklara çıkıyor, ezberler tümden değişiyor. Enerji depolaması, geleceğin en gözde ve en çok para kazandıracak mesleklerinden biri olacak. Katma değeri çok yüksek bu meslek sahiplerinin ürettikleri, bir kitap büyüklüğünde piller bir evin bir aylık elektrik ihtiyacını karşılayacak. Pillerin dolumu ise çatınızdaki güneş enerjisi santralinden yapılabilecek…
Bu türden katma değeri yüksek ürünleri, çok iyi eğitilmiş ve donatılmış işgücü ile yapmak mümkün. Aksi halde Türkiye, katma değeri düşük mallar satarak kazandığı kıt dövizini, yüksek teknolojili ürünleri ithal etmek için harcamaya devam edecek.
Tercih bizim…
Facebook
Twitter
LinkedIn

Yazarlar

Nefise Yıldız Torun

1981 yılında Bulgaristan Kırcaali kentinde doğan Nefise Yıldız Torun, ilköğrenimini İzmir’de, lise öğrenimini Gürçeşme Lisesi’nde

Melis Şeker

Melis Şeker

2000 yılında İzmir’de doğan Melis Şeker, ilk ve orta öğretimini İzmir’de tamamladı. Eşrefpaşa Anadolu Lisesi’nin

Aziz Eralp Kuru

1990 yılında doğan Aziz Eralp Kuru,  Ege Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü’nden “Onur

İBA Editör

İBA Editör; İBA Stratejik iletişim Danışmanlığı’nda görevli, gündemi ve dünyadaki güncel gelişmeleri yakından takip eden

Hasan Çıkmaz

21.02.1999 Şırnak doğumlu Hasan Çıkmaz, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım 1. Sınıf

Servet Girgin

1982 yılında İzmir’ de doğan Servet Girgin; ilk, orta ve lise eğitimini İzmir’de tamamladı. 2004

Serkan Aksüyek

1975 yılında İzmir’de doğan Serkan Aksüyek, ilk öğrenimini İstanbul’da, lise öğrenimini İzmir Atatürk Lisesi’nde tamamladı.

Serap Akyol Aksüyek

1977 yılında İzmir’in Karaburun ilçesinde doğan Serap Akyol Aksüyek, İzmir Kız Lisesi ve Ege Üniversitesi

Son Yazılar

Twitter