İletişim Krizi Yaşanmadan Yönetilir…

İletişim Krizi

İletişim Krizi Yaşanmadan Yönetilir…

İletişim Krizi Yaşanmadan Yönetilir…

Kriz; “beklenmedik bir anda ortaya çıkan, hızlı ve kontrolsüz bir şekilde yayılan, kişi ve kurumların ilişkide olduğu tüm çevreyi olumsuz yönde etkileyerek itibar kaybına yol açan ve birçok açıdan marka değerine zarar veren durumlar” olarak tanımlanabilir.
Nedeni ya da boyutu ne olursa olsun, her türlü kriz iyi yönetilmediği takdirde marka değerine büyük zarar vererek işletmeleri telafisi mümkün olmayan zararlara uğratır. Ne kadar güçlü olursa olsun, şirketlerin dünyanın en etkili iletişim aracı “fısıltı gazetesi” nin gündeminde bir kez dahi yer alması; çalışanlarından başlayarak müşterileri, tedarikçileri ve finans çevrelerini olumsuz yönde etkiler ve şirkete duyulan güveni sarsar. Bu nedenle de hedef kitlenin seçimi ile var olabilen işletmelerin kriz durumlarını ciddiye almamaları orta ve uzun vadede birçok sorunu beraberinde getirir.

Satışların azalması, müşteri tercihlerinin değişmesi, finans çevrelerinin desteğini geri çekmesi, istihdam edilecek personel bulunmaması gibi çok ağır sonuçları olabilecek kriz durumlarının en az hasarla atlatılması ise kriz anında yapılanlara değil, krizden önce kurulan sisteme, tüm paydaşlarda yaratılan algıya, en önemlisi ile kurum içi ve kurum dışı iletişim süreçlerinin doğru yönetilmesine bağlıdır.

Her şirketin öncelikli hedefi doğal olarak üretim ve satıştır. Belli bir noktadan sonra yeni yatırımlar, yeni pazarlar, ihracat ve büyüme gibi farklı konu başlıkları gündeme gelir ve bu başlıklarda süreç yönetimi gerçekleşir. Büyüdükçe ilişkide olunan kişi ve kurum sayısı artar, büyüdükçe etkileşimde olunan çevre genişler. Ancak büyürken kimse iletişimin öneminin farkına varmaz, daha yapılacak çok iş vardır, biraz daha büyüdükten sonra “Reklam” a bütçe ayrılacaktır…

Tam da biz iletişimcilerin en çok sevdiği bakış açısı (!)

Oysa…

Nasıl ki bir canlı dünyaya ilk geldiği andan itibaren, konuşmayı bilmeden çevresiyle iletişim kurmaya başlarsa, işletmeler de kuruldukları ilk günden itibaren iletişim sürecini yönetmeye başlamalıdır. Bu süreçle kastetmek istediğim elbette profesyonel bir ekiple kurumsal iletişim yönetimi değil. İletişimin önemini bilerek, çalışanlara, müşterilere, tedarikçilere ve herhangi bir maddi alışveriş olmamasına rağmen ilişkide bulunulan tüm kişi ve kurumlara yönelik doğru bir üslup, yaklaşım, ilkeler, değerler ile hareket etmek…  Bu ise bir kadro işi değil, bakış açısıdır, şirketin mayasında olmalıdır.

Başarılı bir kriz iletişiminin de temeli budur. Şirketin kültürü, konuşma biçimi, hareket tarzı, üslubu … bunların hepsi başarılı bir iletişim stratejisinin temel taşlarıdır. Bu temel sağlam olmaz ise profesyonel bir ekibin kuracağı strateji ya da hazırlayacakları kriz iletişim planları sizi krizden korumaz, kurtarmaz. Haydi hak yemeyelim biraz zararı azaltsın, ama sürekli olmayan hiçbir uygulama kalıcı olumlu sonuçlar vermez.

Kriz yönetiminde kilit nokta kamuoyunda daha önce yaratılan algıdır. Bu algı ise baştan itibaren çalışanlarınız, müşteri ve tedarikçileriniz, rakipleriniz … gibi sizinle etkileşimde olan çevrelere yaşattığınız deneyimlerle ilgilidir. Bu nedenle bir şirketin olası krizleri en az hasarla atlatmasının en önemli unsuru daha önce yaptıkları ve/veya yapmadıklarıdır.

Tüm paydaşlarla açık iletişim, çalışanlar ile doğru etkileşim, faaliyet alanı ve hedef kitle özelliklerine uygun mesaj kanallarının doğru ve etkin kullanımı, kamuoyuna yönelik markaya ilişkin zamanında yapılan doğru bilgilendirmeler, birbiriyle çelişmeyen tutarlı açıklamalar… gibi, kriz yaşanmadan çok önce yönetilmeye başlayan bir süreç yönetimi, marka algısını güçlendirerek ufak çaplı olumsuzlukların işletmeye zarar vermesini önler.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Yazarlar

Nefise Yıldız Torun

1981 yılında Bulgaristan Kırcaali kentinde doğan Nefise Yıldız Torun, ilköğrenimini İzmir’de, lise öğrenimini Gürçeşme Lisesi’nde

Melis Şeker

Melis Şeker

2000 yılında İzmir’de doğan Melis Şeker, ilk ve orta öğretimini İzmir’de tamamladı. Eşrefpaşa Anadolu Lisesi’nin

Aziz Eralp Kuru

1990 yılında doğan Aziz Eralp Kuru,  Ege Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü’nden “Onur

İBA Editör

İBA Editör; İBA Stratejik iletişim Danışmanlığı’nda görevli, gündemi ve dünyadaki güncel gelişmeleri yakından takip eden

Hasan Çıkmaz

21.02.1999 Şırnak doğumlu Hasan Çıkmaz, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım 1. Sınıf

Servet Girgin

1982 yılında İzmir’ de doğan Servet Girgin; ilk, orta ve lise eğitimini İzmir’de tamamladı. 2004

Serkan Aksüyek

1975 yılında İzmir’de doğan Serkan Aksüyek, ilk öğrenimini İstanbul’da, lise öğrenimini İzmir Atatürk Lisesi’nde tamamladı.

Serap Akyol Aksüyek

1977 yılında İzmir’in Karaburun ilçesinde doğan Serap Akyol Aksüyek, İzmir Kız Lisesi ve Ege Üniversitesi

Son Yazılar

“Kristal Nesil”

“Kristal Nesil” Bugünün küçükleri, gelecek güzel günlerin mimarları… Günümüz toplumlarını var eden insan toplulukları geçmişten

Gerilla Pazarlama

Gerilla Pazarlama Yaratıcı, heyecan verici, etkisi yüksek, maliyeti düşük… Önceleri pazarlama ve reklam faaliyetlerine yüksek

Twitter