Start-Up Nedir, kimler Start-Up olabilir?

START-UP NEDİR, KİMLER START-UP OLABİLİR? Start-up; sözcük tanımı olarak “Başlamak” anlamına gelir. Türkçeye “girişim, yeni girişim” olarak yerleşmiştir. İlk olarak Amerika’da başlayan Start-up genç girişimcilerin tercih ettiği, toplumun ihtiyaçlarına bir yanıt olan, tekrar edilebilir ve özgün fikirler geliştiren bir yapı olarak karşımıza çıkar. Bunların yanı sıra Start-up düşüncesinin temelini ‘fikirler’ oluşturur. Bu fikirler; günümüz şartlarına […]

Atıklarımız Çöp Değil, Birer Milli Servet…

ATIKLARIMIZ ÇÖP DEĞİL, BİRER MİLLİ SERVET… Ne kadar farkındayız bilmiyorum ama, ülkelerin gelişmişlik göstergeleri arasında evsel ve sanayi atıklarının geri dönüşüm seviyesi geliyor. Dünya üzerinde ülkeler, atıklarına “enerji kaynağı” ya da “çöp” olarak bakanlar olarak ikiye ayrılıyor.  Türkiye maalesef, ikinci kategorideki ülkeler arasında.  Bu nedenledir ki plastik atıklar gibi, gelişmiş ülkelerin uzun yıllar önce çözdüğü […]

İş Zekası Nedir, Yöntem ve Araçları Nelerdir?

İş Zekası Nedir, Yöntem ve Araçları Nelerdir? Depolanan veri büyüklüğünün giderek arttığı, rekabetin ise zorlaşarak farklılaştığı günümüzde şirketlerin depolanan veriyi kullanma ve işleme biçimleri büyük önem taşıyor. Geçmişe göre artan rekabet ortamı, şirketleri her geçen gün yeni stratejiler geliştirmeye, risk unsurlarını analiz ederek yeni kararlar ve önlemler almaya mecbur kılıyor. Dünyanın global bir köye dönüştüğü […]

Pazarlamada En Değerli Zaman “Mikro An”

Pazarlamada En değerli zaman “Mikro An” Mektup yazma devri internetle bitmişti. Gazete okuma ve Tv izleme devri de öyle görünüyor ki akıllı telefonlarla bitecek. Tek bir tıkla istediğimiz gazeteyi okuyabildiğimiz, ya da kaçırdığımız diziyi izleyebildiğimiz akıllı telefonlar ile hayatlarımız giderek daha da fazla mobilleşiyor. Kullanıcılar artık istedikleri içeriğe, istedikleri zaman, istedikleri yerden ulaşabiliyor. Kullanıcıların %97’ […]

Yeni Sanal Hastalık FOMO!

Yeni Sanal Hastalık FOMO ! Teknoloji geliştikçe hayatlarımıza yeni kavramlar girmeye devam ediyor. Bilgiye ulaşmanın en kolay ve hızlı yolu internet, cep telefonlarımızdan kolaylıkla ulaşabildiğimiz büyük bir bilgi havuzu. Bu bazı açılardan büyük kolaylık sağlarken, diğer taraftan bizleri sanal aleme hızla bağımlı kılan bir unsur. Sabah uyanır uyanmaz cep telefonunuzdan sosyal medya hesaplarınızı kontrol ediyor, […]

SİYASAL İLETİŞİM AÇISINDAN “TAMAM”IN ANLAMI

SİYASAL İLETİŞİM AÇISINDAN “TAMAM”IN ANLAMI  Aslına bakarsanız, Türk siyaseti çarpıcı slogan üretme konusunda ikmale kalan bir yapıda. Çok partili demokrasiye geçtiğimiz 1950’den bugüne; “Yeter Söz Milletin”, “Sizi Limon Gibi Sıkacaklar”, “Durmak Yok, Yola Devam”ın dışında, etkileyici bir slogana tanık olmadık. Sayın Cumhurbaşkanı’nın açıkladığı ve pek çok kişide büyük hayal kırıklığı yaratan Seçim Manifestosu, AKP’nin giderek […]

SEO Nedir? İşletmeler İçin neyi ifade ediyor?

SEO Nedir? İşletmeler İçin neyi ifade ediyor?

SEO Nedir? İşletmeler İçin neyi ifade ediyor? Hızla değişen teknoloji, iş yapış biçimleri, trendler, artık rekabetin platformlarını da değiştirmeye ve çeşitlendirmeye başladı. Hemen her şeyin dijital dünyada tartışıldığı, arandığı ve karşılaştırıldığı günümüzde işletmeler için yeni bir yarış platformu daha var: Arama Motorları! Ne kadar öndeyseniz tercih edilme ihtimaliniz de o kadar yüksek! Arama motorlarında ilk […]

Gerilla Pazarlama

Gerilla Pazarlama Yaratıcı, heyecan verici, etkisi yüksek, maliyeti düşük… Önceleri pazarlama ve reklam faaliyetlerine yüksek bütçeler ayırmayan firmaların, daha düşük maliyetle gerçekleştirdiği çok daha etkili reklam çalışmaları olan Gerilla Pazarlama, günümüzde artık büyük markaların da başvurduğu bir pazarlama tekniği. Diğer bir deyişle; Düşük bir bütçeyle oldukça yüksek geri dönüş (dolayısıyla kar) sağlama yöntemi… Gerilla Pazarlamanın […]

“Kristal Nesil”

“Kristal Nesil” Bugünün küçükleri, gelecek güzel günlerin mimarları… Günümüz toplumlarını var eden insan toplulukları geçmişten bugüne incelendiğinde; Sessiz Kuşak, Baby Boomers, X Y ve Z olmak üzere 5 kuşağa ayrılıyor. Bugün dünya nüfusunun çoğunluğu X Y ve Z kuşaklarından oluşuyor. “Yokluk ve Zorluk”, “Teknolojinin gelişmesi”, “Teknolojiyle Doğmak” faktörlerinden etkilenerek şekillenen bu kuşaklar, hayata bakış, hayatı […]

İletişim Krizi Yaşanmadan Yönetilir…

İletişim Krizi Yaşanmadan Yönetilir… Kriz; “beklenmedik bir anda ortaya çıkan, hızlı ve kontrolsüz bir şekilde yayılan, kişi ve kurumların ilişkide olduğu tüm çevreyi olumsuz yönde etkileyerek itibar kaybına yol açan ve birçok açıdan marka değerine zarar veren durumlar” olarak tanımlanabilir. Nedeni ya da boyutu ne olursa olsun, her türlü kriz iyi yönetilmediği takdirde marka değerine […]