Kurumsal İletişim Eylem Planı

Kurumsal İletişim Stratejisi ile Kurumsal İletişim Planlarında belirlenen iletişim hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlayacak iletişim faaliyetlerinin planlanmasında müşterilerimize, kurum dinamikleri ve stratejileri ile uyumlu “Kurumsal İletişim Eylem Planı” çalışmaları hazırlıyoruz. İlgili dokümanlarda belirlenmiş hedeflerin gerçekleştirilmesi için hangi adımların atılacağını belirliyor, böylelikle stratejik hedeflere ulaşmak için hangi stratejilerin hayata geçirilmesi gerektiğine ilişkin bir yol haritası sunuyoruz. İlgili çalışma […]

Kurumsal İletişim Planı

Kurum ve kuruluşların amaç ve hedeflerinden yola çıkarak kurum içi ve kurum dışı ilgili tüm paydaşlar arasında bilginin doğru, güvenli, anlaşılabilir ve düzenli akışını sağlamak, bu alandaki sorunları tespit ederek çözüm odaklı faaliyetler gerçekleştirmek, kurumun değişen durumlara adaptasyonunu kolaylaştıracak ilgili unsurları sürece dahil etmek ve denetlemek amacıyla müşterilerimize özel “Kurumsal İletişim Planları” hazırlıyor ve tüm […]

Kurumsal İletişim Stratejisi

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan değişim ve gelişmeler; kişilerin bilgiye her an ve her yerden, çok hızlı bir şekilde ulaşabilmesine olanak tanımakta, buna bağlı olarak dünya genelindeki iletişim alışkanlıkları da baş döndürücü bir hızda değişmektedir. İnsanların daha önce hayal bile edemeyecekleri hızda, platformlarda ve şekillerde iletişim kurdukları bu dönem, dünya genelinde yeni bir iletişim çağının […]

Açılış, Organizasyon ve Lansmanlar

Fabrika açılışları; eğitim, seminer ve bayi toplantıları; şirket kuruluş yıldönümleri, basın toplantıları ve diğer tüm organizasyonlarda; tüm süreçleri içeren anahtar teslim hizmet veriyoruz.  Organizasyona ilişkin yer seçimi, catering hizmeti; sahne ve sunucu organizasyonu, basın daveti, basın bülteni ve konuşma metinlerinin hazırlanması, davetli listesi hazırlanması ve takibi, fotoğraf-video çekimi, organizasyonun kısa filminin yapılması, organizasyonun basın bülteninin […]

Kurumsal Kimlik Çalışmaları ve Kurumsal Yayınların Hazırlığı

Faaliyet alanı ne olursa olsun, başarının başlangıç noktası; her zaman toplumda ve hedef kitlede bırakılan ilk izlenimdir. Bu izlenim sadece logo ve basılı evrakları değil, daha geniş bir perspektifte, kurumun kitleler üzerinde bırakacağı imajı güçlendiren çalışma ve faaliyetlerin tamamını kapsar. İyi bir kurumsal kimlik çalışması; kişi ve kurumların kamuoyu ve hedef kitle üzerinde yaratmak istediği […]

Pazarlama İletişimi & Müşteri İlişkileri Yönetimi

Dünyanın en iyi ürününü üretip en iyi hizmetini veriyor olabilirsiniz. Bugün için yeterli sayıda müşteriniz de olabilir. Bu nedenle iletişim süreçlerinizi “Stratejik İletişim” başlığı altında, bütüncül bir bakış açısıyla yönetmeyi, işinizin iş süreçlerinizin değişmez bir unsuru olarak görmeyebilirsiniz. Ancak unutmayın; üretim süreçleri ve müşteri potansiyeli sizler kadar iyi olmayan şirketler, iletişim süreçlerini doğru yönettikleri için […]

Kurumsal Gelişim & Eğitim çalışmaları

Çalışanların yetkinlik ve donanımlarını artıracak kurumsal gelişim çalışmalarında çözüm ortaklarımızla birlikte iş ortaklarımıza profesyonel eğitim desteği sağlıyoruz.  Firmaların sektörel konumlanmalarına ve insan kaynağı yapılanmalarına özel, ihtiyaç duyulan konu başlıklarında, İBA Stratejik İletişim Danışmanlığı, işbirliği sağladığımız profesyonel eğitim kurumları ve kişiler ile kişi ve kurumlara eğitim hizmeti veriyoruz.   

Kurum İçi İletişim Çalışmaları

Kurumların iletişim süreçlerinin başarısında, sadece dışa yönelik strateji ve uygulamalar yeterli değil. Birçok bileşeni olan iletişimin, içten başlayarak yönetilmesi, kamuoyunda oluşturulacak algının sağlam zeminler üzerine kurulması açısından büyük önem taşıyor.  Bu gerçeğin farkında olan kurumlar, iletişim süreçlerinde “İç iletişim”e giderek daha büyük önem verirken, çalışanlarına yönelik farklı çalışmalar yürütüyor. Bugün gelinen noktada en az müşteri […]

Kurumsal Tanıtım Filmlerinin Hazırlanması

Kurumların tanıtım materyalleri arasında, tüm iş süreçleri ve sonuçlarının çarpıcı bir senaryo ve kurgu ile hazırlandığı kurumsal tanıtım filmleri önemli bir yere sahip. Film senaryosunda verilmek istenen mesaj, mesajın hedef kitlede nasıl algılandığı, rekabet kurallarını ihlal edip etmediği; prodüksiyonun masa başı hazırlık sürecinde son derece hassas başlıklar olarak öne çıkıyor.  Çözüm ortaklarımızla birlikte tanıtım filmlerinin […]

E-bülten Çalışmaları

Müşterileriniz, tedarikçileriniz, çalışanlarınız gibi paydaş haritanızın bütününe hitap eden, markanız ve sektörünüzdeki son gelişmeleri, mesajlarınızı, kutlamalarınızı içeren, infografik olarak tasarımla desteklenen e-bülten çalışmalarınızda içerik ve grafik desteği sağlıyoruz.